Promocija aplikacije za beleženje prostovoljskih ur - »SKUPINCA«

23.03.2023

Konec maja leta 2021 je Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023. Naša organizacija, Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, se je na razpis prijavila in bila izbrana za sofinanciranje. Projekt smo poimenovali: Spletna aplikacija za beleženje, pregled in analitiko delovanja strokovnih služb in prostovoljcev »SKUPINCA«.

Delovanje družbe je vedno bolj naklonjeno vpeljavi digitalnih rešitev tako v delovnih procesih, kot tudi v vsakodnevnem življenju. Pokazalo se je, da v teh časih ne moremo živeti brez sodobne tehnologije. Tudi v naši nevladni organizaciji se zavedamo, da kot humanitarna, prostovoljska organizacija moramo slediti napredku in naše delovanje s pomočjo digitalizacije posodobiti, poenostaviti in si tako odlašati delo. 

S prejetimi sredstvi smo digitalizirali in optimizirali določene procese in naloge v strokovni službi in si s tem zelo olajšali redno delo. V drugem delu projekta smo soustvarili aplikacijo za beleženje prostovoljskega dela, ki smo jo poimenovali SKUPINCA.

Aplikacija se uporablja za beleženje prostovoljskih ur v našem programu Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah, v katerega je vključenih preko 700 prostovoljcev in skoraj 4000 starih ljudi. Naš osnovni cilj je bil razbremeniti prostovoljce s tem, da postane beleženje prostovoljskega dela bolj enostavno in hitro.

Do aplikacije SKUPINCA preprosto dostopamo preko spletne strani www.skupinca.si. Za vstop je potrebno uporabniško ime, ki smo ga dodelili vsakemu prostovoljcu. Uporaba je možna na računalnikih in pametnih telefonih. Omogoča takojšno, enostavno, hitro in sprotno beleženje prostovoljskih ur. Na podlagi zabeleženega je možnost raznih izpisov, potrebnih za poročanje financerjem na lokalni in državni ravni.

S pomočjo te digitalne rešitve smo predvsem razbremenili prostovoljce in društva, v katerih ti delujejo. Nova aplikacija je uporabna in koristna tudi za prihajajoče generacije prostovoljcev, ki v vsakodnevnem življenju že redno uporabljajo digitalne tehnologije.

Z namenom promocije dobro delujoče in uporabne aplikacije SKUPINCA želimo seznaniti vse morebitne zainteresirane organizacije, ki pri svojem delu prav tako vključujejo prostovoljce in beležijo prostovoljske ure.

Z uvedbo digitalnega beleženje prostovoljskih ur smo si tako v strokovni službi kot tudi vsem izvajalcem v lokalnih okoljih olajšali delo. Vedno bolj postaja del našega vsakdanjika in si ne znamo več predstavljati našega dela brez nje. S tem namenom vam ponosno predstavljamo aplikacijo, za katero menimo, da bi lahko bila uporabna tudi v vaši organizaciji.

Vsebina srečanja:

  1. Prednosti uporabe spletne aplikacije
  2. Delovanje aplikacije - predstavitev primera
  3. Možnosti uporabe aplikacije v organizaciji

 

Strokovna služba ZDSGS        

 

                                                                  skupinca_logo.jpg

Podporniki