Skupine

Program Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah temelji na organiziranem prostovoljskem delu usposobljenih prostovoljcev - predstavnikov srednje generacije, ki se skozi izvajanje programa pripravljajo na lastno starost.


Prostovoljci - voditelji skupin so izredno pomembni, saj imajo neposredni stik z uporabnikom - starejšim človekom. Vsako skupino povezujeta dva usposobljena prostovoljca - voditelja, ki skrbita za  organizacijski in vsebinski vidik dela.


Voditelji se povezujejo v lokalne mreže skupin, ki skupaj tvorijo regionalne mreže v nacionalno mrežo skupin, znotraj katerih imajo zagotovljeno strokovno podporo.


Prostovoljcem je zagotovljeno brezplačno osnovno izobraževanje, ki jih opremi s temeljnim znanjem s področja socialne gerontologije in gerontagogike ter izkustvenim znanjem za delo v skupinah.

 

Za strokovno podporo prostovoljcem - voditeljem skupin skrbijo zaposlene strokovne delavke na ZDSGS in nosilci programa lokalnih mrež, ki so v programu prostovoljci.

 

Program kontinuirano vsak teden izvaja preko 800 prostovoljcev - voditeljev skupin, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti. Program »Skupine starejših ljudi za samopomoč«  deluje v Sloveniji že od leta 1987, ljudje ostajajo povezani leta in desetletja. V nacionalno mrežo se povezuje skoraj 500 skupin in preko 5000 starejših ljudi - članov skupin in prostovoljcev - voditeljev skupin.

Podporniki