Ponudba izobraževanj

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

  • Kdo je naročnik usposabljanja: nevladne organizacije, javni zavodi, občine.
  • Namen usposabljanja: usposobiti osebe za samostojno ustanovitev in vodenje skupine starih ljudi za samopomoč
  • Dodatne informacije: zveza@skupine.si

STROKOVNA PREDAVANJA – DELAVNICE

  • Kdo je naročnik predavanja - delavnice: nevladne organizacije, javni zavodi, drugi pravni subjekti.
  • Namen predavanja - delavnice: Osrednja nit ciklusa strokovnih predavanj –  delavnic so aktualne teme, ki odgovarjajo na izzive, s katerimi se soočajo prostovoljci in zaposleni pri izvajanju različnih prostovoljskih programov na področju socialnega varstva, zaposleni v domovih za stare ljudi,  svojci stanovalcev domov za stare ljudi in starostniki. Vsebine delavnic so usmerjene v krepitev dobrega odnosnega sistema, ki zagotavlja kvalitetno delo in zadovoljstvo na vseh ravneh v medsebojnih odnosih kot tudi širše.
  • Teme predavanj - delavnic: »Pot do sreče in zadovoljstva - zadovoljevanje nematerialnih potreb v luči teorije izbire po dr. W. Glasserju«, »Postavljajmo meje in jih spoštujmo«, »Soočanje s stresom«.
  • Dodatne informacije: zveza@skupine.si

 

Podporniki