Kako postanem prostovoljec

  1. Vzpostavite kontakt z lokalnim društvom /organizacijo s pomočjo našega zemljevida  ali kontaktirajte strokovno službo ZDSGS.
  2. Na skupnem sestanku s predstavnikom društva / organizacije se vam predstavi delovanje prostovoljske organizacije, vi poveste svoja  pričakovanja in motive za vključitev v prostovoljsko delo. Možnost dogovora, da ste gost-ja v eni od že delujočih skupin, da pridobite izkušnjo dela v skupini.
  3. Osebna odločitev za prostovoljsko delo in odločitev prostovoljske organizacije, da vas sprejme kot prostovoljca. Poleg vodenja skupine se v društvu pojavljajo tudi druga dela, za katera se potrebuje pomoč (npr. tajniška, blagajniška dela, administrativna dela, pomoč pri organizaciji dogodkov, strokovna pomoč ipd.)
  4. Sklene se Dogovor o prostovoljskem delu, kjer so zapisane pravice in obveznosti med prsotovoljcem in organizacijo, ki izvaja organizirano prostovoljsko delo.
  5. Vključitev v program Usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč in vodenje skupine v voditeljskem paru.

prostovoljci spoznavanje v skupinah

Podporniki