Organiziranost

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (krajše: ZDSGS) je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja programe samopomoči za stare ljudi in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč

Zveza društev povezuje nacionalno mrežo 487 skupin starih ljudi za samopomoč.
Skupine starih ljudi za samopomoč vodi 811 prostovoljcev - usposobljenih voditeljev. Tako se v obliki rednega tedenskega druženja s pomočjo voditeljev v skupinah povezuje 4.449 ljudi starih nad 65 let.
V nacionalno koordinacijsko skupino se združujejo organizatorji lokalnih in regionalnih mrež in kontaktne osebe, za katero je odgovorna koordinatorka nacionalne mreže. Zveza društev deluje na 3 poslovnih enotah.


Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije kot krovna organizacija združuje

 • dvajset (20) medgeneracijskih društev (v nadaljevanju MD), katerih osnovna dejavnost je program Skupine starih ljudi za samopomoč in
 • štiriindvajset (24) drugih društev, ustanov in organizacij ki prav tako izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč.  

​ZEMLJEVID

Poimenski seznam vseh članov Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

 1. MD Bela krajina, Črnomelj
 2. MD Čebelica, Radovljica
 3. MD za samopomoč Drava, Maribor
 4. MD Jesenski cvet, Domžale
 5. MD Lučka, Ravne na Koroškem
 6. MD Mozaik generacij, Polzela
 7. MD Mavrica, Poljčane
 8. Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most, Žalec
 9. MD za samopomoč Savinja, Celje
 10. MD Svetilnik, Koper
 11. MD 4 letni časi, Ajdovščina
 12. MD Zimzelen, Cerknica
 13. MD Žarek, Novo mesto
 14. MD Z roko v roki, Kranj
 15. MD Korak, Idrija
 16. MD Vesela jesen, Trebnje
 17. Društvo za samopomoč Jutro - Medgeneracijsko središče Gornja Radgona
 18. MD Pristan, Piran
 19. MDS Logaške lipe, Logatec
 20. MD Tromostovje
 21. RKS OZ Sežana
 22. RKS OZ Šmarje pri Jelšah
 23. RKS OZ Škofja Loka
 24. Dom na krasu, Dutovlje
 25. Dom starejših občanov, Lendava
 26. Dom starejših občanov, Ljutomer
 27. Društvo medic. sester in zdrav. tehnikov Pomurja, Rakičan, Mur. Sobota
 28. Dom starejših Rakičan, Murska Sobota
 29. Center za starejše občane, Ormož
 30. Dom Hmelina, Radlje ob Dravi
 31. Društvo upokojencev Sevnica
 32. Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
 33. Center slepih, slabovidnih in starejših, Škofja Loka
 34. Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
 35. VID - Vseživljenjsko izobraževalno društvo, Velenje
 36. Dom Nine Pokorn, Žalec
 37. Območno združenje Rdečega križa, Ljutomer
 38. Območno združenje Rdečega križa Ptuj
 39. Zavod Sv. Cirila in Metoda, Beltinci, OE Dom Janka Škrabana
 40. DOSOR – Dom starejših občanov d.o.o.
 41. Mreža skupin MO Nova Gorica
 42. DU Murska Sobota
 43. Zavod Karion – Dom Danijela Halasa Velika Polana
 44. Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota

Organi Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

 • Skupščina;
 • Izvršni odbor s predsedstvom;
 • Strokovni svet;
 • Sosvet uporabnikov;
 • Nadzorni odbor in
 • Častno razsodišče.

Podporniki