Organiziranost

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (krajše: ZDSGS) je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja programe samopomoči za stare ljudi in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč

Zveza društev povezuje nacionalno mrežo 487 skupin starih ljudi za samopomoč.
Skupine starih ljudi za samopomoč vodi 811 prostovoljcev - usposobljenih voditeljev. Tako se v obliki rednega tedenskega druženja s pomočjo voditeljev v skupinah povezuje 4.449 ljudi starih nad 65 let.
V nacionalno koordinacijsko skupino se združujejo organizatorji lokalnih in regionalnih mrež in kontaktne osebe, za katero je odgovorna koordinatorka nacionalne mreže. Zveza društev deluje na 3 poslovnih enotah.


Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije kot krovna organizacija združuje

 • dvajset (20) medgeneracijskih društev (v nadaljevanju MD), katerih osnovna dejavnost je program Skupine starih ljudi za samopomoč in
 • štiriindvajset (24) drugih društev, ustanov in organizacij ki prav tako izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč.  

​ZEMLJEVID

Poimenski seznam vseh članov Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

 1. MD Bela krajina, Črnomelj
 2. MD Čebelica, Radovljica
 3. MD za samopomoč Drava, Maribor
 4. MD Jesenski cvet, Domžale
 5. MD Lučka, Ravne na Koroškem
 6. MD Mozaik generacij, Polzela
 7. MD Mavrica, Poljčane
 8. Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most, Žalec
 9. MD Svetilnik, Koper
 10. MD 4 letni časi, Ajdovščina
 11. MD Zimzelen, Cerknica
 12. MD Žarek, Novo mesto
 13. MD Z roko v roki, Kranj
 14. MD Korak, Idrija
 15. MD Vesela jesen, Trebnje
 16. Društvo za samopomoč Jutro - Medgeneracijsko središče Gornja Radgona
 17. MD Pristan, Piran
 18. MDS Logaške lipe, Logatec
 19. MD Tromostovje
 20. RKS OZ Sežana
 21. RKS OZ Šmarje pri Jelšah
 22. RKS OZ Škofja Loka
 23. Dom na krasu, Dutovlje
 24. Dom starejših občanov, Lendava
 25. Dom starejših občanov, Ljutomer
 26. Društvo medic. sester in zdrav. tehnikov Pomurja, Rakičan, Mur. Sobota
 27. Dom starejših Rakičan, Murska Sobota
 28. Center za starejše občane, Ormož
 29. Dom Hmelina, Radlje ob Dravi
 30. Društvo upokojencev Sevnica
 31. Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
 32. Center slepih, slabovidnih in starejših, Škofja Loka
 33. Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
 34. VID - Vseživljenjsko izobraževalno društvo, Velenje
 35. Dom Nine Pokorn, Žalec
 36. Območno združenje Rdečega križa, Ljutomer
 37. Območno združenje Rdečega križa Ptuj
 38. Zavod Sv. Cirila in Metoda, Beltinci, OE Dom Janka Škrabana
 39. DOSOR – Dom starejših občanov d.o.o.
 40. Mreža skupin MO Nova Gorica
 41. DU Murska Sobota
 42. Zavod Karion – Dom Danijela Halasa Velika Polana
 43. Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota

Organi Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

 • Skupščina;
 • Izvršni odbor s predsedstvom;
 • Strokovni svet;
 • Sosvet uporabnikov;
 • Nadzorni odbor in
 • Častno razsodišče.

Podporniki