Organiziranost

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (krajše: ZDSGS) je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja programe samopomoči za stare ljudi in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč

Zveza društev povezuje nacionalno mrežo 445 skupin starih ljudi za samopomoč.
Skupine starih ljudi za samopomoč vodi 735 prostovoljcev - usposobljenih voditeljev. Tako se v obliki rednega tedenskega druženja s pomočjo voditeljev v skupinah povezuje 4161 ljudi starih nad 65 let.
V nacionalno koordinacijsko skupino se združujejo organizatorji lokalnih in regionalnih mrež in kontaktne osebe, za katero je odgovorna koordinatorka nacionalne mreže. Zveza društev deluje na 3 poslovnih enotah.


Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije kot krovna organizacija združuje

 • devetnajst medgeneracijskih društev (v nadaljevanju MD), katerih osnovna dejavnost je program Skupine starih ljudi za samopomoč in
 • dvaindvajset drugih društev, ustanov in organizacij ki prav tako izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč.  

​ZEMLJEVID

Poimenski seznam vseh članov Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

Redni člani ZDSGS:

 1. MD Bela krajina, Črnomelj
 2. MD Čebelica, Radovljica
 3. MD za samopomoč Drava, Maribor
 4. MD Jesenski cvet, Domžale
 5. MD Lučka, Ravne na Koroškem
 6. MD Mozaik generacij, Polzela
 7. MD Mavrica, Poljčane
 8. Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most, Žalec
 9. MD Svetilnik, Koper
 10. MD 4 letni časi, Ajdovščina
 11. MD Zimzelen, Cerknica
 12. MD Žarek, Novo mesto
 13. MD Z roko v roki, Kranj
 14. MD Korak, Idrija
 15. MD Vesela jesen, Trebnje
 16. Društvo za samopomoč Jutro - Medgeneracijsko središče Gornja Radgona
 17. MD Pristan, Piran
 18. MDS Logaške lipe, Logatec
 19. MD Tromostovje
 20. RKS OZ Sežana
 21. RKS OZ Šmarje pri Jelšah
 22. RKS OZ Škofja Loka

Pridruženi člani ZDSGS:

 1. Dom na krasu, Dutovlje
 2. Dom starejših občanov, Lendava
 3. Dom starejših občanov, Ljutomer
 4. Društvo medic. sester in zdrav. tehnikov Pomurja, Rakičan, Mur. Sobota
 5. Dom starejših Rakičan, Murska Sobota
 6. Center za starejše občane, Ormož
 7. Dom Hmelina, Radlje ob Dravi
 8. Društvo upokojencev Sevnica
 9. Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
 10. Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
 11. VID - Vseživljenjsko izobraževalno društvo, Velenje
 12. Dom Nine Pokorn, Žalec
 13. Območno združenje Rdečega križa, Ljutomer
 14. Območno združenje Rdečega križa Ptuj
 15. Zavod Sv. Cirila in Metoda, Beltinci, OE Dom Janka Škrabana
 16. Mreža skupin MO Nova Gorica
 17. DU Murska Sobota
 18. Zavod Karion – Dom Danijela Halasa Velika Polana
 19. Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota

Organi Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije:

 • Skupščina
 • Izvršni odbor s predsedstvom: Doc. dr. Grintal Barbara (predsednica), Ficko Dunja, Jamnik Kobolt Petra, Jakša Janez, Knehtl Majda, Kositer Blanka, Podobnik Urška, Steiner Mirko, Šmajs Marjana, Trebovc Ornela
 • Strokovni svet: Slokar Martina (predsednica), Brelih Ema, Lukančič Bernarda, Mali Maksimiljana, Stare Katja, Trontelj Lijana
 • Nadzorni odbor: Božić Marica (predsednica), Mohar Marinka, Poštrak Katarina 
 • Častno razsodišče: Grošelj Janja, Ivanov Ljubica, Radkovič Marija

Podporniki