Kaj je skupina

Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov, z namenom postati prijateljska skupina in deluje na principu samopomoči. Temeljna dejavnost v skupini je pogovor.

Skupina šteje do 10 članov, praviloma starejših oseb, skupaj z voditeljema. Srečanja skupine potekajo 1x tedensko po uro in pol. Usmerjen pogovor se nanaša na teme, ki člane povezuje. V skupini se razvija in neguje kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. Člani skupine na srečanju sodelujejo s svojimi izkušnjami, doživetji, spoznanji, mnenji …na skupini se ne moralizira, ne poučuje in ne kritizira.

Vsaka skupina si ustvari svoj ritem, člani se pogovarjajo o temah, ki jih zanimajo, voditelja pa narekujeta ustrezen vsebinski tempo. V skupini velja načelo zaupnosti.

Skupine starih ljudi za samopomoč vodijo usposobljeni voditelji – prostovoljke in prostovoljci.

Skupina-barvno

 

Skupine starih ljudi za samopomoč se povezujejo v lokalno mrežo skupin in skupne aktivnosti medgeneracijskih društev.

V skupini poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po temeljnem medčloveškem odnosu, doživljanju smisla starosti in povezanosti generacij.

Učinki vključenosti oseb v skupino:

 

 • manjša osamljenost ljudi,
 • zmanjšuje socialne stiske,
 • razvija samopomoč, solidarnost in medsebojno pomoč,
 • utrjuje in širi socialno mrežo,
 • ohranja psihofizično aktivnost,
 • lažje sprejemanje lastne starosti in priprava na starost,
 • spodbuja prostovoljno delo,
 • vzpodbuja medgeneracijsko povezovanje in solidarnost,
 • povezuje strokovne službe javnega sektorja z nevladnim sektorjem,
 • omogoča prepletanje profesionalnega in prostovoljnega dela,
 • preprečuje poklicno izgorelost voditeljev skupin – strokovnih delavcev.

Projekt oz. program Skupine starih ljudi za samopomoč je eden najobsežnejših na področju zadovoljevanja nematerialnih potreb starih ljudi v Republiki Sloveniji in je edinstven v Evropi.
Razvoj programa

Delo v skupini temelji na principih samopomoči in poteka na podlagi Pravilnika o izvajanju programa Skupine starih ljudi za samopomoč.

 

"V pogovorih  z udeleženkami programa mi le-te besedno in tudi nebesedno večkrat sporočajo, da jim vključenost veliko pomeni. Da je skupina res prostor, kjer so doma in kamor s z veseljem vračajo vsak teden, kjer so sprejete in se ne počutijo osamljene. S posebnim žarom v besedi in izrazu obraza dajo vedeti, da so v skupini pravzaprav doma." (prostovoljka, voditeljica skupine)

 

 

 

Podporniki