Dokumenti za voditelje

Voditelji skupin vodijo mesečne evidence o prostovoljskem delu in o vključenosti članov v skupino. Ob ustanovitvi nove skupine izpolnijo osebno izkaznico skupine ter jo ažurirajo 1x do 2x letno ter posredujejo nosilki programa ali tajnici društva.

 

2020 evidence in osebna izkaznica skupine.xlsx (vnašanje preko računalnika)
2020 osebna izkaznica skupine.pdf (za tiskanje in ročno vnašanje)
2020 prisotnost na skupini URE.pdf (za tiskanje in ročno vnašanje)
2020 prostovoljci URE.pdf (za tiskanje in ročno vnašanje)
 

 

DOGOV0R o prostovoljskem delu med organizacijo in prostovoljcem.doc
PRAVILNIK o izvajanju programa SSLS usklajen z ZPr_2013.doc  

Zakon o prostovoljstvu_ULRS

 

eticni kodeks organiziranega prostovljstva 9.5.08.doc
Kodeks_eticnih_nacel SZS_2014.pdf
eticna nacela ZDSGS 17.12.2009.doc

Podporniki