Osnovno usposabljanje

Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč

– verificiran program s strani Socialne zbornice Slovenije.

  • Komu je program namenjen: polnoletnim osebam, ki si želijo tedenskega druženja s starimi ljudmi v majhni pogovorni skupini in na ta način narediti nekaj zase in za medgeneracijsko sobivanje. Predhodna formalna izobrazba ni pomembna.
  • Obseg programa: 120 – urni program v obdobju 12 – 14 mesecev zajema: skupna srečanja 1x mesečno po tri šolske ure, individualno delo, branje literature.
  • Kaj pridobijo udeleženci: teoretična in izkustvena znanja za ustanovitev in uspešno vodenje skupine za samopomoč, kako v skupini soustvariti sodelujočo komunikacijo in hkrati  poskrbeti zase v vlogi prostovoljca, priložnost za razmišljanje o odnosu do starosti in staranja - aktivna priprava na lastno starost,  seznanitev s pravicami in odgovornostmi ter etičnimi načeli v okviru organiziranega prostovoljstva.  
  • Kraj izvedbe programa in cena usposabljanja: na celotnem območju Slovenije, kjer so potrebe in se zbere skupina udeležencev (10 - 25 oseb). Usposabljanje je za prostovoljca brezplačno. Za več informacij se obrnite na strokovno službo ZDSGS.

uspos. za voditelje simbolična

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Seveda pa mi je izobraževanje omogočilo vpogled v socialno gerontologijo, privedlo do temeljnih spoznanj (strokovnih in osebnih) s tega področja in posledično tudi do pozitivnih sprememb pri vodenju, življenju in delu že ustanovljene skupine.   V celotnem procesu sem z velikim zanimanjem sledila vsem temam, ki smo jih »odpirali« s pomočjo priročnika in delovnega zvezka: o prvih skupinah za samopomoč, o pasteh pri delu v skupini, o organiziranih oblikah storitev za ohranjanje kakovosti vsakdanjega življenja v starosti, o nematerialnih potrebah starih ljudi, o soočanju z boleznijo, smrtjo in žalovanjem, o težavah in stiskah starih ljudi, o etičnih načelih, morala sem opraviti pogovor s starim človekom, razmišljati o morebitnih spremembah v skupini in še in še.« (Erika Hriberšek, prostovoljka - voditeljica skupine)

»Izobraževanje mi je pokazalo bolj jasno sliko, bolj strokoven pogled na prostovoljsko delo. Znanje, ki sem ga tekom izobraževanja pridobila, mi bo v veliko pomoč pri nadaljnjem vodenju skupine. Obenem pa to ni samo izobraževanje. To je poglobljeno razmišljanje o življenju, odnosu do sebe in ljudi okoli nas, to je učenje sprejemanja in dajanja, ter je pot do spoznanja, kako pomembno je ohranjati in krepiti dobre medgeneracijske odnose.« (Udeleženka  usposabljanja - Domžale, 17. 6. 2020)

Več o zaključenih izobraževanjih v sliki in besedi najdete v fotogaleriji, na tem mestu pa podajamo povezavo do zadnjih 3 zaključkov izobraževanj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporniki