Medgeneracijski tabor

Medgeneracijski tabor je organizacijsko in vsebinsko posebna oblika sobivanja in sožitja vseh treh generacij. Prostor zaupanja in varnosti. Odgovor na človekovo potrebo po življenju in bivanju z drugimi ljudmi. Dokaz uspešnosti prenašanja teoretičnih modelov v realno življenje. Medgeneracijski tabor traja od 4 dni do 7 dni.

Dopolnitev temeljnemu programu Skupine starih ljudi za samopomoč.

Udeleženci medgeneracijskega tabora so stari ljudje, ki so člani skupin, voditelji skupin starih ljudi za samopomoč in mladi prostovoljci.


Izvajalci medgeneracijskega tabora so medgeneracijska društva.

izdelovanje vrečk iz blaga
 Cilji medgeneracijskega tabora:

 • medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje,
 • učenje in pretok življenjskih izkušenj,
 • spoznavanje in sprejemanje raznolikosti posameznika,
 • omogočanje medsebojne pomoči, solidarnosti in razumevanja,
 • naboj proti izgorevanju izvajalcev programa .

Značilnosti medgeneracijskega tabora:

 • večdnevno druženje do 60 oseb različnih starosti,
 • vsebina, dejavnosti in tehnike dela omogočajo spontano vzpostavljanje prijateljskih vezi, ki se negujejo še po zaključku tabora,
 • osrednja tema (rdeča nit) je osnova za vsebinsko delo,
 • osnovno delo poteka v parih, trojkah in manjših skupinah (do 12 oseb),
 • oblikujejo se pari nebiološka babica/dedek in vnukinja /vnuk,
 • udeleženci so vključeni v igro povezovanja »skrivni prijatelj«, ki poteka vse dni tabora ...


Učinki Medgeneracijskega tabora:

Mladi udeleženci se spoznavajo s starimi ljudmi in jih sprejemajo.
Mladim postanejo stari ljudje pomembni drugi - z mnogimi izkušnjami - nekdo, ki jim lahko marsikaj pove o življenju. Ob starih ljudeh se učijo sprejemati starost in vse, kar je povezano z njo.

Srednja generacija dobi priložnost, da spozna mlade v različnih situacijah, sprejme njihov način razmišljanja in življenja.
Doživetja s tabora predstavljajo srednji generaciji nove izkušnje, prijateljstva, ki še poglabljajo medgeneracijsko sodelovanje.

Stari ljudje se zbližajo z mladimi in s tem lažje sprejemajo njihov način vsakdanjega življenja.
Z izmenjavo izkušenj o načinu življenja starih ljudi v mladosti, mladi spoznavajo, da je mladost bila tako včasih kot danes polna lepih pa tudi manj lepih trenutkov.
Za večino starih ljudi predstavlja tabor preživljanje aktivnega dopusta ob pomoči prostovoljcev, katerega sicer ne bi mogli imeti.


Medgeneracijski tabor je priložnost, kjer preide udeleženec tabora (s pomočjo izkušnje) v pristno doživljanje drugega takšnega, kakršen je in preko tega do spremenjenega pogleda na generacijo, ki ji ta posameznik pripada.


Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je v letu 2015 izdala priročnik z naslovom Recept za uspešno izpeljavo Medgeneracijskega tabora - most med generacijami. vabljeni k ogledu ponudbe in k nakupu.


Medgeneracijski tabori potekajo od leta 1994 dalje, ko je bil organiziran prvi tabor kot učna baza za tovrstno delo. Prve tabore je organizirala Branka Knific.

Podporniki