Transparentnost delovanja

LETNA VSEBINSKA IN FINANČNA POROČILA O DELU:

Vsebinsko poročilo ZDSGS 2019.pdf
Vsebinsko poročilo ZDSGS 2020.pdf

Vsebinsko poročilo ZDSGS 2021.pdf

Vsebinsko poročilo ZDSGS 2022.pdf

Predlog vsebinskega načrta ZDSGS 2023 in 2024.pdf

Bilanca ZDSGS 2019.pdf
Bilanca ZDSGS 2020.pdf

Bilanca ZDSGS 2021.pdf

Bilanca stanja ZDSGS 2022.pdf

 

DOSEŽKI ORGANIZACIJE:

REFERENCE ZDSGS.pdf

 

ČLANICE IN ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA ZDSGS (mandat 2021 - 2025):

Članice in člani IO ZDSGS.pdf

 

RAZMERJE MED NAJNIŽJO IN NAJVIŠJO PLAČO V ORGANIZACIJI:

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo

Podporniki