Kotiček za voditelje skupin

Pravila vedenja v skupini

magnetic-compass-390912_1280Pravila vedenja so KOMPAS, ki kaže smer razvoja in zagotovilo za dosego določene stopnje kulture pogovora in bivanja v skupini na poti do končnega cilja, ki iz skupine naključno zbranih posameznikov ustvari prijateljsko skupino - nadomestno družino.

Pravila vedenja, ki nam omogočajo dobro počutje v skupini starih ljudi za samopomoč so:

Negujemo kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor.

V pogovoru sodelujemo s svojimi izkušnjami in z življenjskimi zgodbami (izogibamo se ocenjevanja in kritiziranja)

Kar nam je zaupano, varujemo.

Pogovarjamo se o temah, ki nas povezujejo.

V domskih skupinah teme iz življenja v instituciji, ki so za posameznika lahko zelo pomembne in ga čustveno močno angažirajo, prihranimo za osebni pogovor.               


Pogovorne teme

conversation birdsPogovor je temeljna dejavnost v skupini.  Pogovorna tema je praviloma neka zanimiva vsebina, ki je starim ljudem domača; o njej morajo nekaj vedeti, imeti življenjske izkušnje. Ta vsebina jih mora vsaj nekoliko zanimati, dolžnost voditelja pa je, da pogovor usmerja čim bolj življenjsko, da bo čedalje bolj zanimiv. Pogovor o določeni vsebini mora biti smiseln tako za posameznega starega človeka osebno kakor za skupino in njen razvoj v smeri ciljev.

 

V skupinah starih ljudi za samopomoč običajno potekajo naslednji vsebinski sklopi pogovornih tem:

 

  1. ljudske šege, običaji in praznovanja,
  2. svet, ljudje in zanimivosti,
  3. moje življenje, ki zajema:
  • teme iz osebne zgodovine (osebno spoznavanje drug drugega v skupini)
  • teme o sprotnem osebnem doživljanju dogajanja v skupini – metakomunikacijske (pomembne za razvoj skupine) in
  • osebne bivanjske teme (odkrivanje možnosti za smiselno življenje v starih letih)

Predlogi pogovornih tem:

35 nasvetov 90 -letne babice

Bodite mladi -  Marcus Aurelius 

Kvadrat ali krog (način življenja)

Stari časi - ekologija

Laž in resnica

 

Predlogi tem - voditeljici Blanka in Metka

300 čarobnih vprašanj za pogovor

Logične uganke

Zgodba Žabe  (moč besed/ pomembno je kaj poslušamo ...)

Tudi jesen je lepa - Gradivo za voditelje skupin (Hela Pfajfar, Franci Černe; Lesce, Radovljica 2018)  

 

Čačinovič Vogrinčič (2005: 109) navaja, da se moramo na starega človeka v družini obrniti, da nam pove o svojem življenju, o ljudeh, ki jih je poznal, o svetu v katerem je živel. Tako v družino prinese pomembno dimenzijo, ko skupno sedanjost poveže v preteklost, da bi jo lahko vzeli s seboj v prihodnost. Meni, da je pomembna družinska naloga, da povabimo starega človeka, naj ostane na ta poseben in edinstven način udeležen v družini…


Druge dejavnosti v skupinah

happy punčka s kitaro-3046564_1280Smiselne dejavnosti v skupinah so dejavnosti, ki zbližujejo ljudi ter odpirajo svetla obzorja smiselnih stališč in delovanja v starosti, izhajati pa morajo iz tega, kar je že v starih ljudeh, zlasti iz njihovih spominov, življenjskih izkušenj in spoznanj, trenutnih zagat in stvarnih možnosti za njihovo smiselno reševanje.

Za izbiro dejavnosti v skupini sta dve glavni vodili:

 

  • toliko in takih dejavnosti, da skupina dosega svoj namen in cilje
  • toliko in takih dejavnosti, da je po možnosti vsak od članov skupine pri eni od njih vodilni zaradi svojih zmožnosti. 

Dejavnosti v skupinah so poleg pogovora (osrednje pogovorne teme) še lahko:

vaje za urjenje možganov razglednica s pozdravi lepa misel
petje skupinski sprehod navodila o zdravem življenju in o lepih medčloveških odnosih
mojih 5 minut izleti in pohodi odhod skupine »na kavo«
merjenje pritiska obisk prireditve prigrizek, pijača
telovadba in sprostitvene vaje obisk rojstnega ali domačega kraja katerega izmed članov ples
praznovanja obletnica ustanovitve skupine skromne obdaritve ob praznikih
družabne igre javno branje šaljiva ura
poslušanje glasbe in doživljanje ob njej pomoč krepkejših članov šibkejšim obiski bolnih članov

spomin ob smrti člana

gost skupine organiziranje proslave in sodelovanje na njih
babica ali dedek pripoveduje sodelovanje predstavnika skupine na strokovnem srečanju pisanje kronike skupine 

(Povzeto po Zborniku izbranih tem za Usposabljanje in izobraževanje vodenje skupin starih ljudi za samopomoč - interno gradivo)

Podporniki