Prostovoljci

Program temelji na organiziranem prostovoljskem delu usposobljenih prostovoljcev - predstavnikov srednje generacije, ki se skozi izvajanje programa pripravljajo na lastno starost. 

Prostovoljci - voditelji skupin so izredno pomembni, saj imajo neposredni stik z uporabnikom - starejšim človekom. Vsako skupino povezujeta dva usposobljena prostovoljca - voditelja, ki skrbita za organizacijski in vsebinski vidik dela.


Voditelji se povezujejo v lokalne mreže skupin, ki skupaj tvorijo regionalne mreže v nacionalno mrežo skupin, znotraj katerih imajo zagotovljeno strokovno podporo. 

Prostovoljcem je zagotovljeno brezplačno osnovno izobraževanje, ki jih opremi s temeljnim znanjem s področja socialne gerontologije in gerontagogike ter izkustvenim znanjem za delo v skupinah.

Nadalje so deležni permanentne strokovne podpore v obliki rednih intervizijskih srečanj,  individualnih razgovorv, občasno se organizirajo supervizijski procesi, 1x letno se na nacionalnem nivoju izvede 2- dnevni seminar za voditelje skupin na 2 lokacijah ...

Podporniki