Več moških na področju socialnega varstva - More male volunteers in social care projects

12.12.2019

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je bila uspešna v okviru programa Erasmus+ pri prijavi projekta »Več moških prostovoljcev na področju socialnega varstva«. Projekt traja 24 mesecev, do 31. 5. 2021 in je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1 – učna mobilnost posameznikov.

S projektom odgovarjamo na potrebe organizacije Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije  na področju evropske mobilnosti in so povezane z razvojem kakovosti in internacionalizacijo organizacije, ki se kaže v naslednjem:

 1. Potreba po povečanju % moških prostovoljcev;
 2. Potreba po pridobitvi  dodatnih znanj na področju sistematičnega upravljanja kompetenc v procesu pridobivanja in dela z moškimi prostovoljci;
 3. Potreba po  dvigu kompetenc osebja, ki poučuje, izobražuje in usposablja moške prostovoljce;
 4. Potreba po krepitvi mednarodnega sodelovanja, povezovanja ter izmenjavi primerov dobrih praks dela s partnerskimi organizacijami v nevladnem sektorju kot tudi širše;
 5. Potreba po krepitvi medkulturnih kompetenc.

Cilji naše organizacije na področju evropske mobilnosti in sodelovanja so:

 1. Dvig ključnih kompetenc in spretnosti osebja, ki dela z moškimi prostovoljci v vseh fazah  sodelovanja od  pridobivanja, motiviranja, usposabljanja in izobraževanja;
 2. Pridobitev novih mednarodnih izkušnje in  integriracija le-teh  v nadaljnje strateško delovanje Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije;
 3. Dvig internacionalizacije  organizacije ter okrepitev zmogljivosti v domačem in mednarodnem prostoru;
 4. Povečati delež moške populacije med prostovoljci.

Z mobilnostjo v mednarodno okolje (internacionalizacijo) bo dosežen tudi razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja naše organizacije s partnerskimi organizacijami v Makedoniji in na Nizozemskem, kar bo predstavljajo pomembno osnovo za prihodnje mednarodno sodelovanje tudi v drugi državah EU oz. drugih pridruženih državah EU. 

AKTIVNOSTI & MOBILNOSTI:

CILJ MOBILNOSTI osebja v Makedonijo in na Nizozemsko je pridobiti nova znanja, veščine in spretnosti o vsebinah, metodah in orodjih za poučevanje in usposabljanje moških prostovoljcev za vodenje skupin za samopomoč. Osebje bo skozi mobilnost razvilo ključne kompetence in spretnosti za delo s ciljno skupino moški prostovoljci. 


NIZOZEMSKA: mobilnost - aktivnost - sledenje na delovnem mestu

 • CILJ IN NAMEN: spoznati in pridobiti primere dobre prakse dela z moškimi prostovoljci  na Nizozemskem ter krepitev internacionalizacije Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije in njenih programov v prostoru EU.
 • AKTIVNOST: Izvedeni sta bili 2 mobilnosti, opazovanje na delovnem mestu v obdobju 3 dni. 
 • V času mobilnosti sta udeleženki mobilnosti preko izobraževalnega obiska na delovnem mestu v državi gostiteljici Nizozemski spoznali organizacijo, ki se ukvarja s storitvami za stare ljudi, izmenjali primere dobrih praks s strokovnimi delavci in prostovoljci in tako pridobili nova znanja in veščine, ki sta jih  udeleženki mobilnosti, ki delujeta na nacionalnem nivoju ZDSGS sta jih v skladu z dogovorom prenesli v organizacijo pošiljateljico, na nacionalni ravni ter dogovorili prenos na regionalno oz. lokalno raven, kjer delujejo mreže prostovoljcev v Programu skupine starih ljudi za samopomoč. 
 • GOSTUJOČA ORGANIZACIJA NA NIZOZEMSKEM: C.I.F. NETHERLANDSTERKER sociaal werk. CIF Nizozemska je neprofitna prostovoljska organizacija,ki povezuje socialne delavce v nacionalno mrežo, ki je del svetovne CIF organizacije. Organizacija Sterker deluje v mestu Nijmegen na Nizozemskem, ki šteje okrog 170.000 prebivalcev. Ima 300 prostovoljcev za področje dela s starimi ljudmi in 5 ljudi zaposlenih za delo s prostovoljci.

MAKEDONIJA: aktivnost - sledenje na delovnem mestu

 • CILJ IN NAMEN: spoznati in pridobiti primere dobre prakse dela z moškimi prostovoljci  v Makedoniji  ter krepitev internacionalizacije Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije in njenih programov na prostoru Evrope;
 • AKTIVNOST: Načrtovane so bile mobilnosti, opazovanje na delovnem mestu v obdobju 3 dni, v mesecu maju 2020. Zaradi epidemije COVID-19 so bile odpovedane oz. do nadaljnjega prestavljene.
 • GOSTUJOČA ORGANIZACIJA V MAKEDONIJI: HUMANOST je organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva in imajo sedež v Skopju. Delujejo na različnih področjih, s ciljem zagotavljanja  večje socialne vključenosti, promocije načel enakosti, solidarnosti, nediskriminacije še posebej za osebe, ki so socialno ogrožene.

CILJ MOBILNOSTI osebja v Makedonijo in na Nizozemsko je pridobiti nova znanja, veščine in spretnosti o vsebinah, metodah in orodjih za poučevanje in usposabljanje moških prostovoljcev za vodenje skupin za samopomoč. Osebje bo skozi mobilnost razvilo ključne kompetence in spretnosti za delo s ciljno skupino moški prostovoljci, voditelji skupin za samopomoč. 

 

logo EU in napis Erasmus


 

 

Podporniki