Spletna aplikacija za beleženje, pregled in analitiko delovanja strokovnih služb in prostovoljcev SKUPINCA

22.12.2021

logotipi

V našo nevladno in humanitarno organizacijo želimo vpeljati spletno aplikacijo za beleženje, pregled in analitiko delovanja strokovnih služb in prostovoljcev z imenom Skupinca. Pripomogla bo k optimizaciji procesov, poenostavila zbiranje podatkov in izboljšala delo vseh udeležencev ter tako omogočila stabilno delovanje in povečala kakovost dela. V primerjavi s sedanjim načinom bo prostovoljcem beleženje podatkov vzelo samo nekaj minut. Aplikacija Skupinca bo namenjena tudi strokovnim vsebinam za prostovoljce in jim bo vedno dosegljiva. Poleg spletne aplikacije bomo v ZDSGS poenostavili in poenotili tudi delovanje strokovne službe, s pomočjo digitalizacije nekaterih delovnih procesov oz. nalog. Z usposabljanji za učinkovito rabo aplikacije se bodo krepile digitalne kompetence prostovoljcev in tudi zaposlenih.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

Podporniki