Aktivna priprava na starost

02.06.2020

AKTIVNA PRIPRAVA NA STAROST

Program je namenjen socialnemu vključevanju ter preprečevanju, lajšanju in zmanjševanju socialnih stisk brezposelnih oseb starih 50 let in več ter pripravi posameznikov, ki so v procesu skorajšnje upokojitve oz. so se upokojili v bližnji preteklosti.

Skozi strokovno vodene aktivnosti, temelječ na skupinskem, individualnem in skupnostnem delu,  vključeni v programu  razvijejo oz. okrepijo  kompetence (znanja, veščine, osebno držo), ki jim predstavljajo pomembno  osnovo pri vstopu v novo življenjsko obdobje, z namenom čim bolj izpolnjenega življenja v starosti.

Učinki programa, ki so bili skozi pretekla leta doseženi:

  • pri udeležencih  se okrepilo in poglobilo se je razumevanje pomena aktivnega življenja, utrjevanja socialnih mrež kot tudi razumevanje pomena smisla življenja in svojih vlog v različnih življenjskih obdobjih;
  • udeleženci programa so identificirali svoje specifične kompetence za aktivno življenje v starosti ter okrepili prepoznavanje lastnih potencialov in prednosti;
  • udeleženci  so okrepili in poglobili zavedanje o pomenu zdravja in načinov za ohranjanje dobre  psihofizične kondicije skozi spoznavanje primerov dobrih praks v lokalni skupnosti in širše;
  • pri udeležencih se je okrepilo in poglobilo spoznavanje procesa soočanja z izgubami, obvladovanja stresnih situacij in zasvojenosti;
  • uporabniki programa so okrepili lastno vlogo v skupini / timu in okolju ter tako tako krepili lastno socialno vključenost;
  • v programu so bile usposobljene osebe iz vrst članov skupin  za samostojno vodenje skupine po principu samopomoči, ki samostojno delujejo pod mentorstvom strokovnega kadra Zveze.

Program se je pričel izvajati v letu 2013 pod imenom To je nekaj zame. Od leta 2015 se izvaja program pod imenom Aktivna priprava na starost in je za uporabnike BREZPLAČEN.

Program sofinancira: Mestna občina Maribor in FIHO. 

Podporniki