Pregled aktivnosti v projektu Aktivna priprava na starost

18.11.2021

V okviru programa Aktivna priprava na starost smo se odločili, da za celovito aktivacijo vsakega posameznika zajamemo aktivnost glasnega branja z refleksijo v povezavi z razgibalnimi vajami, ki so primerne za vse generacije. Program je namenjen preprečevanju in lajšanju stisk oseb, ki so starejše od 50 let in se pripravljajo na upokojitev, že upokojene osebe ter starostnike. Hkrati pa je pomemben za ozaveščanje vseh generacij o pomembnosti ohranjanja kognitivnih sposobnosti in telesnih aktivnosti v vsakdanjem življenju tudi po upokojitvi. Vključeni s pomočjo glasnega branja z refleksijo izboljšujejo svoj spomin in koncentracijo. 

V strokovni literaturi lahko preberemo, da se z umsko in telesno aktivnostjo povečuje preventiva tudi pri nastajanju težav s spominom. Raziskave namreč kažejo, da se število ljudi, ki zbolijo za demenco, povečuje in ta trend se naj bi še nadaljeval.

Cilj programa je pri vključenih osebah okrepiti razumevanje aktivnega življenja tako na duševni kot telesni ravni ter vzpodbuditi razumevanje pomena lastne odgovornosti za boljše počutje in utrjevanje socialnih interakcij ter mrež. Udeleženci bodo lahko še boljše prepoznali lastne specifične kompetence (npr. znanja in vedenja, ustvarjalnost).

V okviru programa sodelujemo z Medgeneracijskim društvom za samopomoč Drava iz Maribora ter Društvom TOTI DCA Maribor ter tako krepimo trajnost sodelovanja. Organizirani sta bili dve predavanji z zunanjima strokovnjakoma. Mag. France Prosnik, klinični psiholog, biblioterapevt in predavatelj, nam je predaval o pomenu branja kot kognitivni dejavnosti v našem življenju in načinih branja. Vesna Rauter, profesorica športa in predavateljica za predmetno področje kineziologije, pa nam je predstavila pomen telesne aktivnosti tudi za možgane. Na predavanju smo med drugim telovadili, saj nam je predavateljica praktično pokazala vaje, ki so koristne za celovito aktivacijo telesa in duha.

V Zvezi pripravljamo in izvajamo izkustvene delavnice, kjer predstavljamo aktivnost branja z refleksijo ter gibanja. Slednje potekajo v zainteresiranih skupinah, ki štejejo do deset udeležencev. Prostovoljcem, ki bodo v okviru svojih skupin oz. dejavnosti, ki jih vodijo, implementirali predstavljene aktivnosti, smo v pomoč oblikovali brošuro, kjer smo program in aktivnosti v okviru le-tega podrobneje predstavili.

V septembru in oktobru smo v Zvezi organizirali dva 2-dnevna strokovna seminarja za voditeljice in voditelje skupin, in sicer v Laškem in Portorožu, kjer je bila predstavljena tudi aktivnost glasnega branja z refleksijo. Na ta način je bil program predstavljen tudi širši zainteresirani javnosti. Aktivnost glasnega branja z refleksijo je namreč neposredno povezana z osnovno dejavnostjo skupin starih ljudi za samopomoč – pogovorom. Telesna dejavnost v okviru posameznikovih zmožnosti pa je koristna za telo in za našega duha, saj povišuje tudi miselno aktivnost.

Program Aktivna priprava na starost sofinancirata Mestna občina Maribor in FIHO.

Podporniki