Regionalne delavnice za pripravo regionalnih izvedbenih načrtov na podlagi ReNPSV13-20

02.09.2013 |

Novice drugih organizacij

Državni zbor je aprila letos sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (NPSV), ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Resolucija posebno pozornost namenja izvajanju in neposrednemu uresničevanju zastavljenih ciljev dokumenta. Določa namreč, da morajo izvedbeno raven programa pristojni organi na nacionalni in regionalni ravni opredeliti v izvedbenih načrtih.
 
Tako je v juniju letos MDDSZ, v sodelovanju z IRSSV, SCSD in CNVOS, izvedlo šest posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, na katerih smo udeležence seznanili s cilji NPSV, predvidenimi postopki ter termini za pripravo načrtov, predstavili predvideno vsebino, strukturo in navodila za njihovo pripravo ter možnosti črpanja finančnih sredstev EU v novi finančni perspektivi 2014 – 2020. Predstavljena je bila tudi trenutna socialna situacija v posamezni regiji in zaznane potrebe na tem področju. Prav potrebe, ki so jih izpostavili predstavniki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov. 
 

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet v posamezni regiji do leta 2016, v septembru organiziramo delavnice za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Rezultati delavnic bodo služili kot podlaga za pripravo konkretne vsebine izvedbenih načrtov.


Program je enak na vseh delavnicah. Za prihodnjo izvedbo programov je zelo pomembno, da se delavnic udeleži čim več nevladnih organizacij. Spodaj najdete elektronske prijave in lokacije (lokacija v Ljubljani še ni znana in bo naknadno sporočena vsem prijavljenim).

Prijave se zbirajo do 6. septembra.

 

Elektronska prijava Ptuj, 9. 9. 2013, ob 10. uri, Terme Ptuj, Pot v toplice 9; pomurska in podravska regija

Elektronska prijava Postojna, 10. 9. 2013, ob 10. uri, Jamski dvorec, Jamska cesta 30; goriška, obalno-kraška in notranje-kraška regija

Elektronska prijava Kranj, 12. 9. 2013, ob 10. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1; gorenjska in zasavska regija

Elektronska prijava Celje, 13. 9. 2013, ob 10. uri, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9; savinjska in koroška regija

Elektronska prijava Ljubljana, 16. 9. 2013, ob 10. uri,  kraj bo sporočen naknadno, Osrednje-slovenska regija in občine Domžale, Kamnik, Litija, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Kočevje in Grosuplje

Elektronska prijava Novo mesto, 17. 9. 2013, ob 10. uri, RIC Novo mesto, Topliška 2; jugovzhodna in posavska regija

- - -
Tina Divjak
Vodja zagovorništva / Head of Advocacy

CNVOS
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Centre for information service, co-operation and development of NGOs
Povšetova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia
Tel. +386 (01) 542 1422, 542 1423
Faks: +386 (01) 542 1424
info@cnvos.si
www.cnvos.si, www.razpisi.info, www.cnvos.info

 

 

Podporniki