Regijski posveti - Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 - 2020

10.06.2013 |

Novice zveze

Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).

V procesu priprave regijskih izvedbenih načrtov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z IRSSV, SCSD in CNVOS organizira regijske posvete, na katerih bodo predstavljeni NPSV, namen in okvirna vsebina regijskih izvedbenih načrtov.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Junijski posveti pomenijo uvod v oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov, na katerih se bomo pogovarjali o potrebah uporabnikov, kapacitetah, ki jih izvajalci že imajo in kapacitetah, ki jih potrebujejo, da bi določene potrebe uporabnikov lahko zagotavljali. Zato je zelo pomembno, da se regionalnega posveta udeležite v čim večjem številu in prevzamete aktivno vlogo pri oblikovanju izvedbenega načrta.

Termini in lokacije posvetov:

  • štajerska in pomurska regija: 10.6.2013 ob 13. uri, Ptujski grad
  • gorenjska in obljubljanska regija I: 11.6.2013 ob 9. uri, Mestna občina Kranj 
  • dolenjska in posavska regija: 12.6.2013 ob 9. uri, Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • ljubljanska in obljubljanska regija II: 13.6.2013 ob 13. uri, URI RS Soča, Ljubljana
  • celjska in koroška regija: 14.6.2013 ob 9. uri, Narodni dom v Celju
  • primorska in goriška regija: 17.6.2013 ob 9. uri, Jamskem dvorcu v Postojni

Na posvet se prijavite na maja.pintar1@gov.si

osnutek Resolucije NSPS 2013

program posveta

obvestilo

 

Podporniki