8. št. Prepletanja, september 2003

Iz vsebine:

4 dr. Valdo Dimovski
Ema Brelih / Intervju: Dr. Vlado Dimovski
Želim, da bi se starejši ljudje počutili zaželjeni člani družbe
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že vsa leta finančno podpira program skupin starih ljudi za samopomoč. Minister dr. Vlado Dimovski nam je v pogovoru predstavil delo in načrte ter svoj, osebni odnos do področja za katerega je odgovoren.


Odnos nevladni sektor - država, Marjeta Ferlan Istenič
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva
Vlada se zaveda pomena strokovnega in učinkovitega delovanja nevladnih organizacij, zato na različne načine poskuša krepiti temeljne in druge pogoje za njihov hitrejši in učinkovitejši razvoj ...

11 nematerialne potrebe starih ljudi ...
Nematerialne potrebe starih ljudi, Tone Kladnik
Skupine za samopomoč - prostor za zadovoljevanje nematerialnih potreb starih ljudi
celotni prispevek ...18 učenje za delo
Učenje za delo, Vida Miloševič Arnold
Intervizija za voditeljice in voditelje skupin starih ljudi za samopomoč
Že od vsega začetka uvajanja skupin starih za samopomoč in medgeneracijskih skupin za kakovostno preživljanje starosti, se voditeljice in voditelji redno srečujejo v intervizijskih skupinah.
Intervizija se je nedvomno že pokazala kot metoda, ki lahko pomembno podpira razvoj neke dejavnosti, saj se izkušnje vsakega, ki pri tem sodeluje, lahko prenesejo na vse, ki so v projektu povezani v veliko
skupnost, ki opravlja pomembno poslanstvo.
celotni prispevek ...

22 to preprosto moram storiti
To preprosto moram storiti, Branka Knific
Prostovoljstvo - temeljna značilnost projekta skupin starih ljudi za samopomoč
Odgovornost medijev, dr. Manca Košir
Mediji - javna podoba - samopodoba
Vsakdo je drugi in nihče on sam (Martin Heidegger)
Ne oblikuje človek – razen izjemnih, največjih duhov – časa, temveč čas sooblikuje človeka. In današnji čas je s stališča humanističnega mesta pogleda strašen čas, ker je sodobna razvita industrijsko-informacijska družba usmerjena v dobiček in ne v človekovo telesno, duševno, duhovno in socialno blagostanje. Zato nas pestijo tesnobe in strahovi, ugotavljajo družbeni kritiki, in tri nelagodnosti – kot navaja kanadski filozof C. Taylor v imenitni, leta 2000 tudi v slovenščino prevedeni knjigi Nelagodna sodobnost – so usodnega pomena za stagnacijo človeka:
1. individualizem, 2. primarnost instrumentalnega razuma in 3. mehki despotizem.

33 Družba in stari ljudje
Družba in stari ljudje, Danica Simšič
Drug z drugim – da starejši ne bi bili odrinjeni na (življenjsko) obrobje


35 mostovi med generacijami
Mostovi med generacijami
Medgeneracijski tabori 2003

39 povedati vam moram
Povedati vam moram
Spomini: "Frizerka", "Pekarna (Dada Pirnat)
Počitnice: "Popotniški utrinki z Baltika (Metka Pavšič)


Poštni predal

Novice iz Združenja


Želim se naročiti na revijo Prepletanja
  • (jpg)

Podporniki