Mesečne evidence

15.02.2021 |

Izpostavljeno

Drage prostovoljke in dragi prostovoljci - voditeljice in voditelji skupin starih ljudi za samopomoč!
Za leto 2021 smo nekoliko dopolnili mesečne evidence, kjer je izpostavljeno beleženje individualnega dela, sicer pa obrazci ostajajo podobni kot v preteklosti. Želimo vam uspešno delo in hvala, ker vztrajate v napem skupnem poslanstvu.

2021 Mesečne evidence in osebna izkaznica skupine.xlsx
2021 Mesečne evidence o opravljenem prostovoljskem delu PDF za print in ročno vnašanje.pdf
2021 Mesečne evidence o vključenosti članov skupine PDF za print in ročno vnašanje.pdf
2021 Osebna izkaznica skupine PDF za print in ročno vnašanje.pdf

 

 

Podporniki