»SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI« - predavanje z izkustveno delavnico v Škofji Loki

18.04.2024 |

Novice zveze

»SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI« - predavanje z izkustveno delavnico v prostorih RKS OZ ŠKOFJA LOKA dne 17. 4. 2024

 

Vsak posameznik je po svoje drugačen. Drugačnost izraža individum človeka in ga bogati. Drugačnosti pritegnejo večjo pozornost in sprožijo več komentarjev, kar pa ni lahko za tiste ljudi, ki so pri tem prizadeti. Že sami imajo zaradi svoje drugačnosti veliko težav sami s sabo, zato se lahko izključujejo iz socialnega okolja ali pa se pretirano izpostavljajo z željo po sprejetju. V obeh primerih jim drugačnost povzroča trpljenje. Zato je pomembno, da smo do njih strpni kot do ljudi, ki so del naše družbe in člani naših skupin starih ljudi za samopomoč.

Delavnica je bila namenjena prepoznavanju potreb in pravilnega pristopa do ljudi, ki imajo:

  • gibalne ovire (mišična distrofija, paraplegija, tetraplegija),
  • senzorne ovire (težave s sluhom in vidom),
  • intelektualne ovire (stiske z duševnim zdravjem, demenca...).

Predavanje z delavnico smo izvedli v občini Škofja Loka, ki je finančno podprla našo idejo in izvedbo dogodka. Udeleženci so se skozi izkustveno delavnico iskali odgovore na vprašanja zakaj smo vsi drugačeni in na kakšen način sprejemamo drugačnosti v našem življenju. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je drugačnost lastnost ali značilnost drugačnega. Vsak posameznik je po svoje drugačen. Drugačnost izraža  individuum človeka in  ga  bogati. Drugačnosti pritegnejo večjo pozornost in sprožijo več komentarjev, kar pa ni lahko za tiste ljudi, ki so pri tem prizadeti. Že sami  imajo zaradi svoje drugačnosti veliko težav sami s sabo, zato se lahko  izključujejo iz socialnega okolja ali pa se pretirano izpostavljajo z željo po sprejetju. V obeh primerih jim drugačnost povzroča trpljenje.

 

Pričeli smo z nenavadno vajo, vsak je potegnil listek, ki se je začel z »če bi bil avto, bi bil…« ali »če bi bila cvetlica, potem bi bila…« ali »če bi bil oblačilo, bi bil…« in podobno. S tem smo naredili uvod v temo, da se starajo tudi ljudje, ki so drugačni in zakaj je pomembno, da smo do njih strpni. Prepoznavali smo potrebe in pravilni pristop do ljudi, ki imajo: gibalne ovire (mišična distrofija, paraplegija, tetraplegija), senzorne ovire (težave s sluhom in vidom) ter  intelektualne ovire (stiske z duševnim zdravjem, demenca). Večina telesnih in intelektualnih - kognitivnih ovir je pridobljena v času življenja, s katerimi se pogosto soočajo tudi prostovoljci in člani skupin v programu Skupine starih ljudi za samopomoč.

 

Preko skupinskega dela so se povezovali, izmenjavali izkušnje in razmišljali o pravilnem vedenju do ljudi z zgoraj omenjenimi ovirami, saj so z igro vlog doživeli lastno izkušnjo kako si razumljen, če si slep, ne moreš govoriti, slabo ali ne vidiš, si gluh, imaš voziček ali težavo v duševnem zdravju.

 

V skupini so se udeleženci seznanili s tehnikami za prepoznavanje drugačnosti, kako voditi skupine za samopomoč, ko so člani »drugačni«, seznanili so se z dejstvom zakaj je program Skupine starih ljudi za samopomoč odlično »zdravilo« proti osamljenosti. Preko skupinskega dela so se povezovali, izmenjavali izkušnje, razmišljali ter krepili svojo čuječnost v prepoznavanju pravilnega vedenja do ljudi z ovirami, s tem so okrepili osebne ter strokovne kompetence kot voditelji skupin starih ljudi za samopomoč. Srečanje je potekalo v dinamičnem, sproščenem in ustvarjalnem vzdušju. Udeleženke so nenehno sodelovale in se med seboj povezovale v skupinskem delu.

 

Za izvedbo dogodka se zahvaljujemo sofinancerju, občini Škofja Loka, predstavnikom RKS OZ Škofja Loka in vsem udeležencem za njihovo aktivno sodelovanje.

 

mag. Mateja Prosen, strokovna delavka ZDSGS

 

IMG_0615.jpeg     IMG_0616.jpeg

 

Podporniki