Uspešno zaključeno izobraževanje novih voditeljic in voditeljev skupin

22.03.2024 |

Novice zveze

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije z 735 prostovoljci skozi 445 skupin starih ljudi za samopomoč povezuje 4161 starih ljudi. Prostovoljci spreminjamo svet in z našim delom prižigamo plamena s srcih ljudi. V četrtek 14. marca 2024 je s slavnostnim zaključkom, 10 novih voditeljev uspešno zaključilo 120-urno usposabljanje in izobraževanje za vodenje skupin. Enoletno usposabljanje, ki je potekalo v prostorih Medgeneracijskega društva Žarek, je povezovalo prostovoljce iz Medgeneracijskega društva Žarek ter Medgeneracijskega društva Bela Krajina. Naši prostovoljci so voditelji v programu Skupine starih ljudi za samopomoč, ki letos šteje 37 let obstoja in omogoča socialno vključevanje in zadovoljevanje nematerialnih potreb starejših ljudi, krepi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. To pomeni, da se že skoraj štiri desetletja neprekinjeno, tedensko, po vsej Sloveniji, po zaslugi prostovoljcev, starejši ljudje srečujejo v skupinah, ki večini, zaradi osamljenosti predstavlja novo, socialno družino, kjer se počutijo sprejeti, slišani, cenjeni, upoštevani, kjer se razvedrijo. Glavna aktivnost v skupini je vodeni pogovor o temah, ki zajemajo vsa področja človekovega življenja.

Z usposabljanjem in izobraževanjem se udeleženci programa usposobijo, da lahko aktivno delujejo z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti starejših, sprejemanja lastne starosti, premagovanja predsodkov o starosti in staranju. Pomemben cilj usposabljanja je, da prostovoljci – slušatelji ustanovijo novo skupino starih ljudi za samopomoč oz. se pridružijo že delujočim skupinam, kjer zapolnijo/nadomestijo mesto manjkajočega voditelja.

V procesu usposabljanja so udeleženci pridobili potrebna teoretična znanja s področja socialne gerontologije in gerontagogike, skupinske dinamike, organiziranega prostovoljstva, procesa ustanavljanja skupine…, vzporedno s tem pa tudi neposredne praktične izkušnje za uspešno delovanje v programu Skupine starih ljudi za samopomoč.

Iz srečanja v srečanje so se udeleženci seznanjali z značilnostmi staranja in starosti, pomenom smisla v vseh življenjskih obdobjih, spoznali so načine ustrezne komunikacije, postali pozorni na svoj odnos do izgub, pridobili kompetence »dobrih« voditeljev, spoznali so pasti pri vodenju skupin… Na srečanjih so potekala predavanja, podprta z različnimi izkustvenimi vajami in delavnicami, vezane na vsebino programa. Pomemben del celotnega procesa je bilo tudi individualno delo, ki je vključevalo pogovor s starim človekom, hospitiranje v skupinah, branje literature in pisanje utrinkov o njej, vodenje »učne« skupine, pisanje refleksij o predavanih temah, priprava na ustanovitev skupine (ki je vključevalo izdelavo osebnega načrta, dogovore v lokalni skupnosti, osebno povabilo bodočih članov skupine…), ustanovitev skupine in pisanje zaključne naloge.

Usposabljanje in izobraževanja za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč so zaključile prostovoljke in prostovoljca iz Jugovzhodne Slovenije, in sicer:

iz Medgeneracijskega društva Žarek: Simona Grgovič, Mateja Zelič, Tjaša Urbanč, Martina Erlach, Darinka Žibert, Melita Vidmar, Tanja Anastasia Romanov Cesar ter Filip Bihar;

iz Medgeneracijskega društva Bela Krajina: Brigita Pezdirc ter Sandi Adlešič.

 

Utrinki prostovoljk in prostovoljcev – voditeljic in voditeljev, ki so se usposabljali

Melita Vidmar

….. spreminjajmo svet skupaj z malimi spremembami z iskreno komunikacijo…

 

Brigita Pezdirc

Z leti bodo naša srečanja le bežen spomin. Moj in pa spomin tistih, ki so bili z mano. Naša srečanja se bodo zaključila in se vse bolj oddaljevala, izkušnja pa ostane za vedno. Izkušnja, s katero smo postali boljši do sebe in do drugih. Hvala vam za vse lepe ure druženja.

 

Sandi Adlešič

Usposabljanje mi je dalo veliko več kot sem sprva pričakoval. Pridobil sem strokovna znanja, ki mi bodo v pomoč pri vodenju skupine za samopomoč. Več kot pridobljena strokovna znanja, pa so mi pomenila naša srečanja, kjer smo si izmenjali izkušnje, se nasmejali, se zabavali ob igranju vlog. Z vsakim srečanjem smo postali bolj sproščeni in povezani. Spoznal sem super ljudi, s katerimi bi zagotovo lahko še naprej sodeloval in jim namenil svoj čas. Postali smo samosvoja skupina za samopomoč, ki je bila sestavljena iz ljudi različnih generacij, ki se je povezala v celoto. Vodenje skupine za samopomoč je kot vodenje orkestra, kjer je vsak član glasbenik in kjer skupaj ustvarjamo harmonijo.

 

Simona Grgovič

Od samega usposabljanja na samem začetku niti nisem vedela, kaj naj pričakujem. Od prvega srečanja se najbolj spomnim besed Mateje, da bomo na koncu usposabljanja mi udeleženci ena povezana skupina, ki se lahko primerja s skupinami za samopomoč. To mi takrat ni bilo najbolj logično oz. razumljivo. Z vsakim nadaljnjim srečanjem, pa so njene besede postale bolj resnične. Tekom usposabljanja, sem spoznala, da prostovoljci, voditelji skupin starih ljudi za samopomoč, s svojimi izkušnjami, karizmo, empatijo, znanjem in tudi poznavanjem ali nepoznavanjem določenih stvari, prispevajo k boljšemu vsakdanu članov skupine. Skupine starih ljudi za samopomoč s svojo vsebino bogatijo predvsem miselni in čustveni svet vseh sodelujočih. Skupina nudi varno zavetje vsem članom, da imajo vsi možnost govoriti in da so slišani, upoštevani, sprejeti in podprti tam, kjer je to morda potrebno.

Prostovoljstvo je nekaj krasnega – ko čutiš, želiš in zmoreš sam dajati del sebe drugim in te to bogati, hrani in izpopolnjuje.

Usposabljanje mi je dalo novo znanje ter me podprlo tam, kjer sem se čutila šibko, hkrati pa sem spoznala nove ljudi, ki so bili zelo odprti, iskreni in se pripravljeni učiti. Na usposabljanju smo delali individualno, v paru, po skupinah, prebirali smo literaturo ter obiskali skupino starih ljudi za samopomoč. Tekom tega usposabljanja, sem dobila tudi celoten uvid v delovanje skupin starih ljudi za samopomoč na Slovenskem. po Sloveniji41

Svoje vtise o usposabljanju pa bi zaključila takole:

»Enostavno sem hvaležna: najprej sebi, da sem se opogumila in stopila na pot tega usposabljanja ter verjela, da zmorem to opraviti; potem srčni Mateji, ki je znala naša srečanja izpeljati tako sproščeno in nas naučiti, da je vsak odgovor, misel, razmišljanje pravo in edinstveno; mojim krasnim »sošolkam in sošolcema«, ki so s svojo prisotnostjo in odprtostjo vplivali na sproščeno in pozitivno vzdušje. Zdaj zares verjamem, da smo bili ena super skupina za samopomoč, katero bom pogrešala. Hvala vsem in vsakemu posebej za to nepozabno skupno pot.«

 

Vse, kar boste počeli v življenju, počnite na način,

da boste pozneje lahko ponosni na to, kar ste ustvarili...

Zavedajte se, da morate, da bi lahko prejeli, najprej nekaj dati.

Iščite priložnosti, kje lahko pomagate, kaj lahko prispevate.

Začnite z majhnimi stvarmi in bodite vztrajni.

Bodite pravični in sočutni.

Vsak dan naredite vsaj eno dobro delo.  - Dr. Ivan Erenda -

 

Mateja Zelič

Z vključitvijo v skupine  starih za samopomoč se lahko mnogi izognejo osamljenosti in napolnijo svoje dneve z radostjo pričakovanje in veselja ob druženjih. Tako se ustvarijo nove vezi in novi prijateljstva, seveda pa vključitev v skupino pomeni  tudi obveznost, da ne pozabiš priti  na srečanje. Enoletno izobraževanje za vodjo skupin starih za samopomoč mi je prineslo nov vpogled v vodenje in druženje  starih ljudi, tudi to koliko jim pomenijo ta srečanja. Pogovori med člani,  obujanje spominov premlevanje o dogodkih, ki so se nas dotaknili, ne le v preteklosti tudi sedanjosti je pomembna.

Z več pogovora bi postali veliko bolj dojemljivi za težave in bolj empatični. Več sebe damo soljudem več dobrega dobimo nazaj. Že Aristotel je rekel, da je človek bitje, ki potrebuje obliko. Skupina daje obliko  in občutek, da smo potrebni. Taki občutki so me prežemali tudi v tem letu izobraževanja. Občutek da te nekdo potrebuje in se veseli srečanj s teboj je najlepši.

 

Tjaša Urbanč

“Med izobraževanjem za voditelja skupine starih za samopomoč se je med nami - sošolci izoblikovala posebna vez, podobna vezi, ki se izoblikuje med člani v skupini starih za samopomoč. Verjetno sem sama doživljala podobne občutke kot jih doživljajo člani v moji ali kateri drugi skupini starih za samopomoč - pripadnost, sočutje, podporo, sproščenost… HVALA!”

 

Filip Bihar

Celoletni tečaj ocenjujem kot zelo pozitivno izkušnjo. To ni tipično usposabljanje, saj presega zgolj razvijanje spretnosti za poklicno pot. Interaktivna dinamika srečanj krepi timsko delo, spodbuja ustvarjalno razmišljanje in učinkovito reševanje problemov. V teh interakcijah sem odkril nova spoznanja in pristope, ki jih lahko uporabim v vsakdanjem življenju. Vedno je vladala pozitivna energija, spodbujala je sproščenost in medsebojno povezanost.

Na splošno je tečaj pomembno prispeval k mojemu poklicnemu in osebnemu razvoju. Opremil me je z orodji in s samozavestjo, da lahko v različnih situacijah ravnam primerno in učinkovito. Hvaležen sem za povezave, ki sem jih vzpostavil, in spretnosti, ki sem jih razvil, ter se veselim, da jih bom še naprej uporabljal na vseh področjih svojega življenja.

 

Martina Erlach

Moje izkušnje z delom s starejšimi ljudmi so dokaj bogate. Znana mi je hvaležnost, veselje in nalezljiva dobra volja starejših ljudi, s katerimi sem ob različnih priložnostih sodelovala. Pa vendar vse do tega izobraževanja nisem niti vedela, da obstajajo skupine za samopomoč za starejše. Predavateljica Mateja Prosen nas je na izjemno prijeten način vodila skozi področja od socialne gerontologije do praktičnih izkušenj, vse do žalovanja. Pravijo, da se po vodji pozna delo in vzdušje v skupini in Mateja je to vlogo kot voditeljica odlično opravila.

Hvaležna sem tudi krasni osebi, ki mi je izobraževanje predlagala, vsem ‘’sošolcem’’ s katerimi smo bolj ali manj pridno opravljali ‘’domača veselja«, kot je prikupno voditeljica imenovala domače naloge, ki so nas vodile, oblikovale v razumevanju in zavedanju pomembnosti medgeneracijskega sožitja in aktivnega prispevka k povezovanju različnih generacij v družbi. Svoje skupine sicer še nimam, me je pa s svojo energijo in načinom dela prav očarala skupina, ki deluje v mojem kraju.

 

Slavnostno podelitev so popestrili kulturni nastopi Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto: Eme Cetina ter Nece Šuln, ter Tima in Zale Mutic iz Bele Krajine.

 


IMG_0339.jpeg  IMG_0331.jpeg  IMG_0332.jpeg  IMG_0342.jpeg

IMG_0345.jpeg  IMG_0346.jpeg  IMG_0353.jpeg  IMG_0355.jpeg

IMG_0358.jpeg  IMG_0362.jpeg  IMG_0366.jpeg  IMG_0372.jpeg

Podporniki