Regijsko srečanje za voditeljice in voditelje v Pomurski regiji

30.11.2023 |

Novice zveze

29. novembra smo v okviru ZDSGS organizirali prvo regijsko srečanje za voditeljice in voditelje v Pomurski regiji.  Družili smo se v prostorih Medgeneracijskega centra Mensana, kjer se sicer redno srečujeta dve skupini za samopomoč iz Društva upokojencev Murska Sobota.

 

V ZDSGS se povezuje deset rednih in pridruženih članov iz Pomurske regije: Društvo za samopomoč Jutro Gornja Radgona, Društvo upokojencev Murska Sobota,  Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja- Rakičan,  Dom starejših Lendava,  RKS OZ Ljutomer, Dom starejših Rakičan - Murska Sobota, Dom Daniela Halasa Velika Polana, Dom starejših občanov Ljutomer, CSD Pomurje- Enota Murska Sobota, Zavod sv. Cirila in Metoda, OE Janka Škrabana- Beltinci.

 

V regiji deluje 46 skupin, ki izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč. Od tega je 22 domskih in 24 zunanjih skupin, v katere se povezuje  418 članic in članov, uporabnikov programa ter 82 voditeljic in voditeljev.

 

Namen organizacije regijskega srečanja je bilo medsebojno spoznavanje in izmenjava izkušenj v organizacijah in društvih, kot tudi podelitev osebnih izkušenj z vodenjem skupin za samopomoč. Z izmenjavo izkušenj smo iskali skupne točke, ki bi jih lahko uporabili za nadaljnje medsebojno povezovanje, sodelovanje in promocijo programa. Ugotavljali smo, da voditelji potrebujejo čim več povezovalnih srečanj in možnosti za  izmenjavo izkušenj v obliki intervizij, izobraževanj za voditelje, regijskih srečanj in drugih povezovalnih dogodkov.

 

Veliko domskih voditeljev v Pomurju vodi skupino samih in ne v paru, kot je priporočeno v strokovnih izhodiščih za delo v programu Skupine starih ljudi za samopomoč. Ugotavljajo, da je to kar zahtevno in vodenje v paru vidijo kot veliko prednost. Zato bodo v prihodnje prostovoljci in organizatorji lokalnih mrež intenzivno iskali morebitne nove prostovoljce, ki bi se vključili v usposabljanje in izobraževanje za voditelje skupin. S pridobitvijo novih, usposobljenih prostovoljcev bi zelo razbremenili voditelje, ki sedaj sami vodijo skupino.  

 

Udeleženci srečanja so se strinjali, da bi njihovim članom veliko pomenilo, če bi se spoznali z  drugimi člani skupin iz regije. Članice in člani si namreč želijo spoznavati nove ljudi, se družiti in pridobiti koristne informacije za izboljšanje kvalitete življenja. Razmišljali so o možni organizaciji takega srečanja, ki bi vključevalo informativne in izobraževalne vsebine. V skupinah smo si podelili še nekaj dobrih praks in praktičnih nasvetov okoli organizacije izletov in drugih aktivnosti za člane ter zbirali predloge na kakšen način bi vključili svojce članov v domu starejših občanov.

 

Srečanje je pokazalo, da imajo voditelji zelo dobre zamisli o povezovanju z drugimi voditelji, o medsebojnem povezovanju članov skupin in tudi o sodelovanju z lokalno skupnostjo. Motivacija voditeljic in voditelje za vodenje skupin v pomurski regiji je visoka.  Za izvedbo vseh želenih aktivnosti pa bo zelo koristna tudi velika podpora in razumevanje  s strani vodstva različnih organizacij.

 

Dogodek smo si popestrili s predavateljico Urško Aram, mag. psihologije, ki nas je ponovno spomnila, kako pomembno je, da najprej poskrbimo zase, da bomo lahko pomagati drugim.

Srečanje smo zaključili bolj povezani in samozavestni ter z občutkom, da lahko marsikaj postorimo tako zase kot tudi za članice in člane skupin.  

 

Vsem udeležencem je bila zelo všeč vaja »USTAVITE SE ZA TRENUTEK«, ki jo uvrščamo med tehnika sproščanja. Vajo lahko izvajamo sami, ko potrebujemo trenutek zase, da se umirimo in povežemo s sabo. Seveda pa jo lahko izvedemo tudi na interviziji ali v svoji skupini.

 

Vajo izvajamo tako, da se osredotočimo na naša čutila: VID, SLUH, TIP, VONJ, OKUS in povemo:

  • 5 stvari, ki jih vidimo
  • 4 stari, ki jih slišimo
  • 3 stari, ki jih občutimo
  • 2 stvari, ki jih vonjamo
  • 1 stvar, ki jo okusimo.

 

Jasmina - priloga k prispevku od reg. srečanja v MS._nova     Regijsko srečanje v MS_1.jpg      20231129_095734.jpg 

20231129_122809.jpg

Podporniki