Most med dvema generacijama – sodelovanje in predsodki, stereotipi

14.12.2022 |

Novice zveze

»Nekoč je sodelovanje med generacijami potekalo precej spontano ne samo znotraj družine temveč tudi na ravni skupnosti. Veljalo je za nekaj samoumevnega in pozitivnega. Starejši so na mlajše generacije neformalno, spontano in z veseljem prenašali svoja znanja, veščine, norme, vrednote. V današnjem svetu pa je tega neformalnega sodelovanja precej manj in še to ki je, ni tako spontano in v veliki meri poteka le znotraj družin. Neformalno sodelovanje danes potrebuje precej več vzpodbud tudi za prenos v širše socialno okolje. V družbi velja prepričanje, da je medgeneracijsko sodelovanje danes na trhlih tleh predvsem zaradi hitrega tempa življenja in drugačnih stanovanjskih navad (ni več toliko večstanovanjskih hiš, v katerih bi živele vsaj dve generaciji). Pa je temu res tako ali je to le priročen izgovor?«

Dne 30. 11. 2022 je v Mariboru potekalo strokovno predavanje z izkustveno delavnico z naslovom Most med dvema generacijama, katerega je finančno podprla Mestna občina Maribor. Predavanje je izvedla Nika Gerdovič, univ. dipl. soc. del in dipl. grafične in medijske tehnike. Namen izvedbe srečanja je bil,  da razvijamo misli in iščemo ideje, kako lahko vsak izmed nas pripomore k ustvarjanju družbe, ki bo temeljila na sprejemanju vseh ljudi.

Po uvodnem strokovnem delu smo v skupini razmišljali o predsodkih in stereotipih v različnih obdobjih življenja. Osredotočali smo se na praktične primere iz vsakodnevnega življenja posameznika. Stereotipe in predsodke smo iskali v medijih, tako v besedilu, kot tudi fotografijah. Ugotovili smo, da je veliko medijskega poročanja naravnanega k stereotipnim predstavam in predsodkom, vendar ga lahko hitro spregledamo. S temi objavami predsodke in stereotipe poglabljamo in jih prenašamo v naslednje generacije. 

Osredotočili smo se tudi na različne generacije, rojene v določenem obdobju in razlike med njimi. Pogledali smo tudi s kakšnimi stereotipi se te generacije soočajo in kako se med sabo razlikujejo.

Za zaključek smo skupaj iskali možnosti, ki povezujejo in ustvarjajo »most med dvema generacijama«

 

Podporniki