Osamljenost v tretjem življenjskem obdobju: predavanje z delavnico

24.03.2022 |

Novice zveze

Osamljenost je doživljanje človeka, ki nima zadovoljenih temeljnih človeških potreb po odnosu in razmerju z drugimi ljudmi. Osamljenost je v današnjem razvitem svetu najbolj množična in pereča socialna motnja. Splošno naj bi bil osamljen vsak tretji starostnik.

Ker pa je to leto ponovno zaznamovala epidemija, smo v ZDSGS želeli spregovoriti o problematiki osamljenosti v tretjem življenjskem obdobju in jo predstaviti zainteresirani javnosti. Starejši ljudje se pogosto srečujejo s socialno izključenostjo in osamljenostjo, kar ima velike posledice za njihovo telesno zdravje. Omejevanje stikov se v zadnjem letu kaže kot poslabšanje psihofizičnega zdravja ljudi nasploh in tudi starejših oseb. Predavanje z delavnicami smo izvedli v občini Škofja Loka, ki je finančno podprla našo idejo in izvedbo dogodka.

Udeleženci so se seznanili s osebnimi ter družbeno pogojenimi vzroki za nastanek osamljenosti. Informirani so bili o posledicah osamljenosti na duševnem in telesnem področju. Preko skupinskega dela so se povezovali, izmenjavali izkušnje, razmišljali o svojem življenju in o kvalitetnem preživljanju prostega časa. Učili so se prepoznati znake, ki kažejo na osamljenost in katere metode so primerne za  reševanje te socialne motnje. V skupini so krepili svoje pozitivne lastnosti in sposobnosti, iskali prednosti in smisel v tretjem življenjskem obdobju.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Podane teoretične vsebine, odprtost in povezanost v skupino so bila dobra izhodišča za skupinsko delo. Delavnica je bila namenjena procesu reflektiranja, ozaveščanja ter raziskovanja lastnih posameznikovih virov moči.

Za izvedbo dogodka se zahvaljujemo sofinancerju, občini Škofja Loka, predstavnikom RK Škofja Loka in vsem udeležencem za njihovo aktivno sodelovanje.

Jasmina Vrečko, strokovna služba ZDSGS

 

Podporniki