Društvo Vid prejelo plaketo MO Velenje; prostovoljka Irena Šrajner dobitnica zahvalne listine »Dobri človek 2020«.

05.02.2021 |

Novice zveze

PLAKETA MESTNE OBČINE VELENJE

SLIKE s podelitve plakete 1.jpgVID -VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE – MREŽA SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ je septembra 2020 prejelo PLAKETO MESTNE OČINE VELENJE.

Plaketo je v imenu društva VID prevzela gospa Slavka Mijoč, prostovoljka in soustanoviteljica prvih skupin starih ljudi za samopomoč v Velenju pred 30 leti. Lokalna mreža skupin, ki jo prav tako vodi Slavka Mijoč, deluje v okviru lokalnega društva VID, le to pa  je pridruženi član  Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. 

SLIKE s podelitve plakete2.jpg

Osrednja občinska slovesnost se je odvijala ob občinskem prazniku, 17. septembra 2020.

V obrazložitvi je bilo zapisano, da društvo VID prejme PLAKETO MESTNE OBČINE VELENJE  ZA MREŽO SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ  za uspešno prostovoljno delovanje na področju nudenja pomoči starejšim občanom v MO Velenje.

Mreža skupin starih ljudi za samopomoč, je bila ustanovljena leta 1990, ko so se sestale prve tri skupine v domu za varstvo odraslih, ki so delovale pod okriljem Centra za socialno delo Velenje. V Velenju so delo skupin starih ljudi za samopomoč organizirali v okviru društva VID in se kot pridruženi člani vključili v nacionalno organizacijo Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije. Z leti se je število skupin večalo v skladu s potrebami in s številom usposobljenih prostovoljcev – voditeljev skupin. V letu 2020 deluje enajst (11) skupin, od tega devet (9) skupin v Domu za varstvo odraslih Velenje in dve (2) skupini v zunanjem / domačem okolju. Število starejših se vsako leto veča, zato postajajo preventivni programi, kot je program Skupine starih ljudi za samopomoč, vedno bolj pomembni. Skupine štejejo do 12 članov, ki se tedensko družijo v prijateljski skupini naključno zbranih posameznikov. Skupina predstavlja nadomestno družino vključenim, v kateri lahko zadovoljujejo nematerialne potrebe in širijo socialno mrežo, ki se s starostjo bistveno zoži. Člani skupin so praviloma starejši ljudje od 65 let in ne glede na kraj bivanja; ali bivajo v domu za stare ljudi ali v domačem okolju. Osnovna dejavnost v skupini je pogovor, vsebina pogovora pa so razne teme, ki člane povezujejo, kjer lahko posredujejo svoje lastne izkušnje in življenjske zgodbe.  Poleg rednih tedenskih srečanj se organizirajo tudi skupna srečanja vseh skupin s kulturnim in družabnim programom. Običajno je to 3-4 krat letno. V društvu si prizadevajo pridobiti in usposobiti še več prostovoljcev za vodenje skupin, da bodo lahko širili število skupin predvsem v domačem okolju. Program je izjemno dragocen, saj pripomore k večji vključenosti starih ljudi, medsebojni povezanosti in širši družbeni skrbi za stare ljudi.

Slavka Mijoč, nosilka programa na lokalnem nivoju, 30 let prostovoljka v programu - soustanoviteljica prvih skupin starih ljudi za samopomoč v Velenju

Velenje, september 2020

4. VID VELENJE.jpgSLIKE s podelitve plakete3.jpgVID PLAKETA.jpgVID VELENJE.jpg

 

 

 

 

 

 


DOBRI ČLOVEK l. 2020 – po izboru bralk in bralcev Naše žene / Ženska

1. Irena Šrajner.jpgV preteklem letu je bila v organizaciji revije Naša žena/Ženska izvedena že 27. akcija Ljudje odprtih rok. Po izboru bralk in bralcev Naše žene / Ženska je gospa Irena Šrajner dobitnica zahvalne listine »DOBRI ČLOVEK 2020«.

Gospa Irena Šrajner je prostovoljka / voditeljica skupine od l. 2017, ko je ustanovila skupino starih ljudi z imenom BISERNICE. Skupina deluje v okviru Društva upokojencev Murska Sobota, ki je  pridruženi člana Zveze društev.

V reviji Naša žena / Ženska št. 1/2021, st. 11 je zapisano:
»Po izboru bralcev Naše žene / Ženske je Dobri človek 2020 Irena Šrajner. Kot prostovoljka sodeluje v Društvu upokojencev Murska Sobota in trenutno skrbi za enajst žensk, ki živijo same. Obiskuje jih, vsak dan pokliče in jih razveseljuje z majhnimi pozornostmi. S prevozi pomaga tistim, ki nimajo lastnega. Je podporna članica Društva onkoloških bolnikov, Društva Kapnik grom … Brez nje ne bi bilo tako uspešne literarne sekcije pri Društvu upokojencev MS. Je vodja skupine za samopomoč in že tretje leto vodi Bisernice, skupino starejših žensk, ki se srečujejo dvakrat mesečno. Za svojo dušo pa piše in v svojih delih je z velikim darom za pripovedovanje ovekovečila življenje ljudi na dvojezičnem območju ob meji z Madžarsko ter običaje in navade Prekmurja.«

Korona dirka, Irena Šrajner

Po cesti življenja drvimo

božanje vetra,

sončne žarke lovimo.

Kam hitimo,

ko tako nerazumno drvimo?

Se zares je morala roditi

zloglasna KORONA?

Ali nas bo znala zaustaviti?

Obstal je človek

in ves svet,

v trenutek razmisleka ujet!

Kam hiti ta svet?

Ali bo človek znal,

hotel odpreti oči,

razmisliti in pretehtati stvari?

Da zaustavil bo dirko brezglavo

in vse postavil na mesto bo pravo.

Ni več vprašanje ali bo znal,

ni več vprašanje ali bo zmogel,

vprašanje je ali bo hotel,

da človek bo spet ČLOVEK postal.


 

ISKRENE ČESTITKE TAKO DRUŠTVU VID VELENJE ZA PLAKETO MESTNE OBČINE VELENJE, KOT PROSTOVOLJKI IRENI ŠRAJNER ZA PREJEM ZAHVALNE LISTINE "DOBRI ČLOVEK 2020"!

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Podporniki