Zbiranje do 10 ljudi je še dovoljeno

13.10.2020 |

Novice zveze

Smernice glede nadaljnjega srečevanja v skupinah

Zbiranje do 10 ljudi je še dovoljeno, se pravi, da se tudi skupine lahko še vedno srečujejo. Vendar je glede na slabšanje epidemiološke slike vedno bolj tvegano srečevanje v živo.

Predlagamo, da se v skupini pogovorite in skupaj poiščite načine kako boste ostali povezani kljub fizični distanci:

  • vsakotedenski pogovori preko telefona ali s pomočjo druge tehnologije,
  • medsebojna izmenjava pisem ali razglednic (nabavite si znamke na zalogo),
  • voditelji-ce ohranjate stik tudi med seboj,
  • v mesečne evidence  beležite opravljene prostovoljske ure.
  • Ostanimo zdravi in ohranjajmo prijateljstvo, pogovor in povezanost! 

Strokovna služba s predsednico ZDSGS

Ne moreš preprečiti, da ptice zaskrbljenosti letajo nad tvojo glavo. Lahko pa preprečiš, da se ti ugnezdijo v laseh. (kitajski pregovor)

ptice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju objavljamo še novico z dne 12. 10. 2020, ki je bila objavljena na spletni strani  CNVOS:

Novi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom vključujejo tudi omejitev zbiranja ljudi. Od petka tako velja, da se lahko na javnem mestu zbere največ deset oseb, pod pogojem, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja. Zbiranja do 500 oseb so še naprej mogoča ob pridobitvi pozitivnega mnenja NIJZ.

Vlada je z novim Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi omejila zbiranje ljudi do največ 10 oseb, in to pod pogoji, da se zagotovi varnostna razdalja in se upoštevajo priporočila NIJZ. 

Še naprej velja, da je za zbiranje več kot 10 oseb mogoče pridobiti dovoljenje, če gre za javno prireditev, shod in nekatere druge oblike zbiranja, in sicer do 500 udeležencev (brez nastopajočih), pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Ob pojasnilih vlade, da odlok velja tudi za zbiranje v zasebnih prostorih, velja opozoriti, da zakonska podlaga, na katero se odlok opira, tega ne omogoča. 3. točka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih namreč daje podlago samo za omejitve na javnih mestih. Sam Odlok sicer ne govori o tem, da bi veljal za javna ali zasebna mesta (tudi prejšnji odloki o omejitvah zbiranja niso), vendar pa je zaradi Zakona o nalezljivih boleznih že ves čas jasno, da se lahko nanaša samo na javna mesta oziroma javne kraje, saj za omejitve zbiranja v zasebnih prostorih ni podlage, in to ne glede na to, ali gre za stanovanja ali zasebne prostore nevladnih organizacij (NVO) ali podjetij.

Kljub temu, da zavezujoče omejitve za zasebne prostore niso mogoče, pa je prav, da se držimo vseh priporočil za varovanje javnega zdravja. V CNVOS podpiramo in priporočamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in tako kot krovna mreža nevladnih organizacij odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih društva.

 

Podporniki