Usposabljanje za nove prostovoljce v programu Skupine starih ljudi za samopomoč v MARIBORU

07.09.2020 |

Novice zveze

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava, Maribor, Partizanska cesta 12, Maribor, v sodelovanju z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, vabi v enoletno usposabljanje prostovoljke in prostovoljce, ki bi želeli-e postati voditelji-ce skupin starih ljudi za samopomoč v okolju. Temeljna dejavnost v skupinah starih ljudi za samopomoč je usmerjen pogovor.

Enoletno usposabljanje bo za vse udeležence brezplačno, saj se le-ta sofinancira s strani  Mestne občine Maribor, MDDSZ in FIHO.

Kdo je lahko prostovoljec / prostovoljka v programu?

Predhodna formalna izobrazba ni pomembna; pomembno je, da se radi družite s starimi ljudmi, ste pripravljeni sodelovati in voditi manjšo pogovorno skupino in ste se za prostovoljsko delo pripravljeni ustrezno usposobiti ter tako del svojega časa nameniti prostovoljskemu delu.

Dodatne informacije in prijava?

Dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu MDS Drava, Partizanska cesta 12, Maribor,  ali po telefonu; 051 670 992, vsak torek in sredo med 9. in 13. uro.

Prijave kandidatov za usposabljanje zbiramo do konca meseca septembra oz. do zapolnitve mest na e-naslov mds.drava@triera.net  ali na naslov MDS Drava, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor.

Več o programu Skupine starih ljudi za samopomoč najdete na www.skupine.si.

uspos. novih prostovoljcev - drevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč je verificiran pri SZS s 4 točkami in obsega 10 - 12 izobraževalnih srečanj, ki potekajo enkrat mesečno, po 3 pedagoške ure. V procesu usposabljanja udeleženci pridobijo teoretična in praktična znanja potrebna za vodenje skupine. Poleg skupinskega dela na srečanjih izobraževanja, je del izobraževanja namenjen individualnemu delu skozi različne vaje in naloge.

Pomemben poudarek je namenjen sami pripravi in ustanovitvi skupine, kar je tudi eden od glavnih ciljev usposabljanja. Po končanem usposabljanju se voditelji vključijo v intervizijsko skupino, kjer jim je zagotovljena strokovna podpora.

Namen enoletnega usposabljanja je širiti in ohranjati delovanje skupin starih ljudi za samopomoč. Skupine ob podpori strokovnih delavcev ustanovijo voditelji (praviloma voditeljski par) po vaseh in mestih. Skupine se srečujejo na lokacijah, ki so čim bolj blizu in dostopne starejšim ljudem.

Od prostovoljca, ki se vključi v usposabljanje se praviloma pričakuje, da bo skupaj z voditeljskim parom v času usposabljanja ustanovil skupino in jo vodil vsaj 2 leti.

Podporniki