Dobrodošel september in srečanja skupin!

01.09.2020 |

Novice zveze

S pričetkom šolskega leta večina skupin prične z rednimi tedenskimi srečanji v skupinah starih ljudi za samopomoč. Nekateri ste se srečevali celo poletje, tudi zato, da ste nadomestili izpadla srečanja med epidemijo. Koronavirus nam je še bolj približal potrebo po medsebojnem stiku in pogovoru in upamo, da bo vse v prihodnje potekalo čim bolj nemoteno.

Želimo vam veliko lepih uric v vaših skupinah ter odličnih pogovorov! Ostanimo povezani, varni in zdravi, z upoštevanjem naslednjih priporočil:

 • pri članih skupin preverite njihovo počutje;
 • ponovite, da je udeležba prostovoljna in na lastno odgovornost;
 • če vreme dopušča, srečanje organizirajte na prostem (npr. v parku, na terasi…);
 • izvajanje že znanih varnostnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe;
 • ohranjajte primerno medosebno razdaljo ter se izogibajte stiskom rok in objemom;
 • v primeru druženja v zaprtih prostorih uporabljajte masko.  

sončnica in čebelice - september pričetek delovanja skupin

Prilagamo še nekaj možnih prilagoditev (idej) glede rednega srečevanja skupin, ki so nam jih do sedaj poslali iz različnih lokalnih mrež:

 • skupine, ki so bile številčne, so se reorganizirale v manjše skupine - s tem so se lahko srečevali ob upoštevanju vseh predlaganih ukrepov pristojnih institucij;
 • nekatere skupine so poiskale nov ustreznejši prostor za svoja srečanja;
 • voditelji, ki so zaposleni v Domovih, so individualno obiskovali člane skupine (tudi iz drugih skupin), še posebej je bilo to dobrodošlo pri stanovalcih, ki so brez svojcev;
 • v nekaterih Domovih so spodbujali stanovalce oz. člane skupin za druženje ena na ena; 
 • zunanje voditeljice, ki imajo skupino v Domu, so se najavile za individualni obisk pri stanovalcih, ki so brez svojcev.

strokovna služba ZDSGS 

smesko z masko

Podporniki