20 let delovanja skupin starejših za samopomoč v sevniški občini

22.04.2020 |

Novice zveze

Pomembna je dobra volja, a tudi optimizem

20 let delovanja skupin starejših za samopomoč v sevniški občini – Prostovoljke vodijo skupine Rožmarin, Vrtnico in Lipo in skrbijo za boljšo socialno vključenost starejših.

praznovanje 20-letnice skupin v DU Sevnica-1Vse pogosteje se v naši družbi sprašujemo, kako še bolje poskrbeti za starejše ljudi, nuditi možnost zanimivih oblik  socialne vključenosti. Med ukrepi epidemije koronavirusa  pa je to vprašanje dobilo veliko novih oblik sočutne skrbi in pomoči.

V Sevnici letos praznujejo 20 let delovanja skupin starejših za samopomoč, ki delujejo v okviru Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Prva skupina je začela s svojim delovanjem 8. maja 2000 v Domu upokojencev v Sevnici, na Cankarjevi 10. Takrat delovna terapevtka v Prevzgojnem domu Radeče, Sevničanka, Cvetka Biderman in njena prijateljica, Silva Podlesnik, takrat fizioterapevtka v Domu upokojencev na Trgu svobode v Sevnici, ki deluje pod okriljem Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, sta kot prostovoljki staknili glavi in tuhtali, kako bi polepšali jesen življenja starejšim in s tem prispevali za njihovo večjo socialno vključenost.

Zanimivo je, da so bile med peterico starejših v skupini Rožmarin, ki so se prvi vključili v skupino le ženske. Vse je že kar dobro poznala Podlesnikova, prišle pa so iz starega mestnega jedra in iz blokovskega naselja v novejšem delu mesta. Septembra 2000 sta vendarle našli svoje »člane« še med stanovalci Doma upokojencev tudi skupini starejših za samopomoč Vrtnica, ki jo je prevzela Bidermanova in Tulipan, ki jo je kar 18 let vodila tamkajšnja delovna terapevtka Darja Borin. 

Kakšno desetletje je delovala »izpostava« sevniških skupin v Šentjanžu z voditeljico Evo Keber, približno pol manj časa tudi v Loki, vodila jo je  socialna delavka Majda Sečen. Število skupin in tudi voditeljic je bilo skozi vseh teh 20 let različno, najmlajša, skupina Lipa, pa je pričela delovati oktobra 2019.

Trenutno v Sevnici delujejo tri skupine: Najstarejšo, skupino Rožmarin, vodita  Martina Lepičnik in Marija Rak, najmlajšo skupino Lipa pa  nekdanja vzgojiteljica v sevniškem vrtcu, Sonja Bobek Simončič. Obe skupini se sestajata v prostorih Društva upokojencev Sevnica. Skupina Vrtnica deluje v Domu upokojencev Sevnica, vodi jo Cvetka Biderman, ki je tudi koordinatorka skupin starejših za samopomoč pri Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Druženje poteka enkrat krat tedensko in traja poldrugo uro. Vsaka skupina si skupno oblikuje pravila strpne komunikacije in se dogovori za rutino. Poudarek je na strpnem pogovoru o določeni temi, ki jo pripravijo vodje in pogovor tudi usmerjajo. Vsebine so zelo različne, saj se pogovarjajo o praznikih, svojih spominih, aktualnih temah, med katere je pred ukrepom karantene našla tudi tema samozaščitnega ravnanja v primeru epidemije. Vodje skrbijo tudi za razgibavanje telesa v okviru prostorskih možnosti, možgansko telovadbo, praznovanja osebnih in drugih praznikov, prepevanje in humor.  Nekatere člane je treba kar precej spodbujati, da zmorejo pripovedovati, druge spet obzirno ustaviti, da ne preglasijo drugih v skupini. Pomembna je dobra volja, a tudi optimizem, želja ob zaključku, da se znova  vidijo.

Tudi v času ukrepov ob epidemiji vodje redno vzdržujejo stik med sabo in s svojimi člani preko telefonskih pogovorov. Vodja Cvetka, ki ima svoje člane v Domu upokojencev in vsi nimajo možnosti za telefonski pogovor, pokliče delavke v domu, ki njene pozdrave prenesejo članicam. Vsi pa komaj čakajo, da se ponovno vidijo, se pogovorijo, izmenjajo svoje izkušnje in razmišljanja, potelovadijo, zapojejo in morda tudi malo zaplešejo,

Avtor besedila: Pavel Perc

praznovanje 20-letnice skupin v DU Sevnica

 

Podporniki