Sončnice iz Galicije ob svoji 20. obletnici delovanja skupine starih ljudi za samopomoč

02.10.2018 |

Novice zveze

Sončnice 12.10.2018 je bil prav poseben dan, saj smo praznovale 20. obletnico delovanja naše skupine, skupaj s članicami in članom skupin Društva Most Žalec: Lipa Griže, Sončnice Griže, Zlata jesen Migojnice, novoustanovljene Fortuna Žalec in s predstavniki CSD Žalec.

V letu 1997 je bil na pobudo Tatjane Pogorelčnik, pod okriljem Centra za socialno delo Žalec, ustanovljen študijski krožek o izdelovanju igrač. Tatjana je zbrala članice krožka in k sodelovanju povabila tudi Lidijo Golavšek kot voditeljico. Krožek je na polno zaživel, srečevale smo se enkrat tedensko v Podmornici – to je bil kletni prostor, kjer je bil sicer dnevni center za otroke in mladostnike in pridno šivale različne vrste igrač. Ker pa je študijski krožek časovno omejen, pa tudi njegov namen je bil drugačen, kot namen delovanja skupin starih ljudi za samopomoč, se je Tatjana odločila, da bi iz članic krožka ustanovila skupino starih ljudi za samopomoč in takrat sta z Lidijo postali voditeljici skupine. Pred tem sta namreč že obe nekaj let delali kot voditeljici skupin starih ljudi za samopomoč v Domu upokojencev Polzela.

Sončnice 2Februarja 1998 je torej zaživela skupina starih ljudi za samopomoč in takratne članice so jo poimenovale »Sončnica«. Prvotne članice so bile Ani, Majda, Fanika, Zofka, Gelika,  Trezika in Jožica, ki je še danes članica skupine, torej vseh 20 let. Naša druženja so takrat potekala ob četrtkih dopoldne, v prostorih že prej omenjene Podmornice v Žalcu. Članice so imele prijazne može, ki so jih pripeljali v Žalec in jih potem tudi pridno čakali, ali pa so se dogovorili za skupen prevoz.

Kot vemo je skupina živ organizem, kjer vsak posameznik prispeva v dinamiko odnosa. Dogajanje v skupini je odvisno prav od vsakega posameznika. Dinamika pa je bila tudi pri članicah skupine. Nekatere so se po določenem času od skupine poslovile, zaradi drugih obveznosti, ki so jih imele, na njihovo mesto pa so prihajale nove članice. Žal so nas nekatere članice, ki so redno in z velikim veseljem hodile v skupino, za vedno zapustile. Prav je, da se jih spomnimo in verjamem, da nas spremljajo tam nekje od zgoraj. To so Marija, Fanika, pa druga Marija, Gelika, Ani in Ivica. To je za celo skupino oseb.

Sončnice 3V skupino so prihajale nove članice, tako da skupina danes šteje sedem aktivnih članic, ki vse rade, z veseljem in redno prihajajo na naša srečanja.

Pred leti je iz zdravstvenih razlogov za nekaj časa prenehala z vodenjem skupine Tatjana, ki pa se potem ni več odločila, da bi bila redna voditeljica, čeprav jo še vedno imamo za »našo«.

Lidija si je ves čas želela,  da bi ob sebi imela še eno voditeljico, kar je tudi po pravilih vodenja skupin. Želja se ji je izpolnila, ko sta po naključju na izobraževanju za voditelje skupin starih za samopomoč z Branko obe potegnili številko 5, kar pomeni, da sta bili v isti delovni skupini. Branka je bila voditeljica skupine v Domu Nine Pokorn Grmovje in si  je želela  delati še v kakšni zunanji skupini. Tako je poleg Lidije Golavšek postala voditeljica v Skupini Sončnice Galicija Branka Delakorda, od oktobra 2017 dalje. Članice skupine so jo takoj sprejele, saj smo vse pozitivno naravnane.

Sedanje članice skupine so: Jožica Potočnik, ki je v skupini od vsega začetka in skrbi za dobro kavo, Darinka, odlična pevka, Ivanka, zbirateljica ljudskih pesmi, Ljuba, naša pesnica,  Majda, svetovalka pri kuhanju, še ena Jožica, naša pohodnica in nazadnje se nam je v letošnjem šolskem letu pridružila Lojzka, naša vrtnarka.

Cilj vključevanja v skupino je:

  • zadovoljevaje nematerialnih potreb
  • ustvariti prijateljsko skupino iz naključno zbranih posameznikov, ki lahko postane tudi nadomestna družina
  • ohranjati in krepiti zdravje
  •  vzpodbujati samopomoč in medsebojno solidarnost
  • dajanje priložnosti za nova doživetja.

Naša skupina  je skozi vsa leta delovanja zagotovo zasledovala vse te cilje.

Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Pogovarjamo se o temah, ki nas povezujejo, negujemo kulturo poslušanja, v pogovoru pa sodeluje prav vsaka članica. V vseh teh letih smo se spomnile vseh praznikov, obudile spomine na to, kako so jih praznovali včasih in kako danes, se pogovarjale o opravilih na polju in vrtu, se pogovarjale o otroštvu in pogojih v katerih so živele in odraščale, o šoli, o porokah, otrocih, vzgoji, vnukih, izmenjale veliko izkušenj o kuhanju, peki, pogovarjale pa smo se tudi o kakšnih bolj intimnih temah in tudi o aktualnih dogajanjih, se izobraževale in tudi veliko prepevale. Seveda pa smo tudi pridno telovadile.

Poleg tega pa smo se tudi veliko potepale. V tistih prvih letih smo bili na Dunaju, pa v Trstu, na Brionih in v Puli. Z barko smo se popeljale po slovenskem morju, na barki pa so nam spekli ribice, ki so bile še posebej slastne. Poleg tega smo prečesale Slovenijo po dolgem in počez. Obiskale smo veliko gradov, bile na otoku ljubezni na Muri, v rudniku Velenje, na Vinariumu in še marsikje drugje. Naša Jožica vse to pridno foto dokumentira. Seveda pa smo na vseh teh izletih bile skupaj s članicami skupin iz Griž in Migojnic.

Praznujemo rojstne dneve članic in smo na ta račun pojedle že veliko pic.

Seveda pa je potrebno omeniti še našo udeležbo na medgeneracijskih taborih, ki jih je organiziral Center za socialno delo Žalec in Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most in katerih smo se vsa leta udeleževale, sicer ne vse, vsako leto pa zagotovo nekaj.  Vtisi iz taborov so vedno pozitivni in udeleženci polni lepih spominov.

Ne smemo pa pozabiti vseh delavnic, ki smo jih imele tako v okviru skupine, kot na taborih, pa tega, da smo se pred petnajstimi leti iz Podmornice v Žalcu preselile na OŠ Trje, kjer se ob torkih srečujemo še sedaj.

V teh 20. letih se je nabralo toliko, da vsega ni mogoče povedati.

Sedaj smo na poti k novi dvajsetici in čaka nas še veliko lepih skupnih trenutkov.

Iskrena hvala Centru za socialno delo Žalec sedaj novo imenovanemu Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Žalec, Občini Žalec ter Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije za vso podporo, dobro sodelovanje ter ostalim, ki nas podpirate pri aktivnostih.

 Pripravili voditeljici Društva MOST: Lidija Golavšek in Branka Delakorda

 

 

Ob torkih ob pol treh se dobimo,

da se malo pogovorimo.

Ob treh Lidija pridrvi

 in nas na hitro zaposli.

 

Telovadba nam prav nič ne diši,

zato se ji spretno izognemo mi.

Lidija pa kar naprej trdi,

da enakovredni smo

 in zato do besede pridemo vsi.

 

Ko zatakne se  čebljanje,

pa Jožica poskrbi,

da nam kavica zadiši.

 

Branka je tista, ki se trudi brez  prestanka,

da temo imamo in da pri tem sodelujemo vsi.

Pomaga nam odkriti naš značaj,

da postavo imamo ta pravo

in da vse kar pojemo, je tisto zdravo.

 

Ko kdo od nas praznuje rojstni dan,

s pozornostjo je obdan.

Takrat se lepo imamo

 in se v Brunarico podamo.

Nazdravimo in pozabimo

 na vse težave in krivice,

 zato najemo se pice.

 

Veliko lepega smo doživeli

in vedno smo se lepo imeli.

Da več prijatlov imamo,

 pa Center za socialno delo poskrbi.

Špela je tista, ki vse organizirati zna,

Marjanca iz Griž pa potico doda.

 

 

Podporniki