13. STRATEŠKI FORUM BLED, 10. in 11. 9. 2018

14.09.2018 |

Novice zveze

Blejski strateški forum je eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji, na katerem se razpravlja o ključnih težavah, s katerimi se sooča Evropa v 21. stoletju. Letos je bil  forum posvečen premoščanju razlik. Med številnimi udeleženci je bila tudi predsednica naše ZDSGS, ga. Zorica Škorc, ki  je strnila nekaj vtisov.

ONKRAJ RAZLIK

Dvodnevna udeležba na strateškem forum 2018 mi je vzbudila kar nekaj nelagodja, ob poslušanju o trenutni situaciji v Evropi in svetu. Vedno znova se žal pokaže, kako ljudje hitro pozabljamo, da je v medčloveških odnosih razlikovanje med dejstvom in med tem, kar zaznavamo, dostikrat zelo zahtevno. Pozabljamo, da je komunikacija med različnimi skupinami odvisna tudi od kulturnega ozadja, tradicij in vrednot skupin in vsakega posameznika. Ne zavedamo se, da so prav različnosti tiste, ki nas bogatijo in nas delajo bolj človeške. Ni dobro, da ostajamo vpeti v tradicionalne okvire (ja, spoštovati tradicijo) in s tem obsojamo drug drugega, namesto da bi pogledali vase in ugotovili, kaj lahko kot posamezniki storimo za boljši jutri.

Seveda lahko s spremembami začnemo predvsem pri sebi, poiščemo skupne točke z drugimi in skupaj  poskrbimo za boljšo prihodnost za vse. Pomembno je, da zaščitimo naše otroke, mlade, starejše in vse ranljive skupine, da s svojim zgledom omogočimo oziroma pokažemo mlajšim, kako pomemben je razvoj čustvene inteligence. Z razvojem le te bomo in bodo lažje dosegli napredek pri premostitvi različnosti in ločnic, ki nas sedaj ločujejo.

Teme, ki so bile izpostavljene v letošnjem letu:

 • Motivacijski pogovor;
 • Doseganje enakosti spolov;
 • Kaj nas združuje;
 • Skupaj za trajnostno prihodnost;
 • Preobrazba za institucionalno odpornost;
 • Med pričakovanji in stvarnostjo;
 • Zagotavljanje odpornosti (sistem kibernetske varnosti);
 • Mednarodno kazensko sodišče;
 • Človek v dobi tehnologije;
 • Premagovanje ločnic zaupanja med ljudmi in institucijami;
 • Zahodni Balkan – izgubljena leta ali novo upanje;
 •  Podnebne spremembe in varnostna dinamika.

Spremljevalni dogodki:

 • Diaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih;
 • Vloga uprav za nacionalno varnost v jugovzhodni Evropi pri  zagotavljanju kibernetske varnosti;
 • Deviktimizacija žrtev min;
 • Vključevanje, pogojevanje ali oboje. Varnost in pravna država ob novi evropski perspektivi;
 • Preživeli: Konec molka o spolni zlorabi otrok;
 • Prenos Evropskega soglasja v prakso: Politične fundacije kot gradniki mostov pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja.

Teme in dogodki, zelo pomembni za jutri!  Dva dni zadošča za to, da se nakažejo »problemi«, od vseh nas pa je odvisno kaj in kako bomo storili za resnično boljšo prihodnost. Če se bomo znali povezati politični akterji in civilna družba, bo prišlo tudi do sprememb!

Zorica Škorc, predsednica ZDSGS

 

Podporniki