V veljavo stopa Zakon o nevladnih organizacijah

13.04.2018 |

Novice zveze

Uradni list - logoKonec tega tedna bo stopil v veljavo težko pričakovani Zakon o nevladnih organizacijah, ki med številnimi rešitvami prinaša tudi ustanovitev proračunskega sklada, iz katerega bomo lahko črpali sredstva za svoj razvoj.

Državni zbor je na redni marčevski seji 20. 3. 2018 sprejel predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Slovenija z njim naposled celostno ureja to področje, ki je bilo do zdaj neenotno opredeljeno v več kot 20 področnih zakonih.

Kaj prinaša novi zakon o NVO?

Opredeljuje pojem "nevladna organizacija", pri čemer upošteva ključne strateške domače in tuje dokumente, ki so ta pojem že opredelili. S tem je konec dilem, katera organizacija se lahko šteje za nevladno in katera ne, ter kaj je v zvezi s tem treba napisati v statute ali ustanovitvene akte.

Opredeljuje enotne pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva in se je v praksi izkazala za ustrezno. Novi status povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interesu, novi so pogoji za njegovo pridobitev in način poročanja.
Opredeljuje nekatere pravice in ugodnosti za organizacije s statusom v javnem interesu, ki bodo spodbudili njihov razvoj in jim omogočili lažje doseganje javno koristnih ciljev.

Zagotavlja pogoje za sprejem razvojnih dokumentov s področja razvoja NVO.

Vzpostavlja enotno in ažurno evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES.

Ustanavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Zakon je objavljen v
Uradnem listu št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018.

Vir: lrf-pomurje.si

Podporniki