Zaključek usposabljanja novih voditeljev v Murski Soboti

21.02.2018 |

Novice zveze

IMG 0164SLAVNOSTNA PODELITEV POTRDIL o zaključenem usposabljanju prostovoljk in prostovoljcev v Murski Soboti

V sredo, 21. 2. 2018 je v Domu starejših Rakičan Centru za starejše Murska Sobota, Gregorčičeva ul. 24 B, Murska Sobota potekala slovesnost ob zaključku enoletnega usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč.

Potrdilo o zaključenem enoletnem usposabljanju, ki se je začelo februarja 2017, je prejelo sedemnajst prostovoljk / voditeljic skupin in dva prostovoljca / voditelja skupin.

fotogalerija ...

Tekom usposabljanja, ki je potekalo v Murski Soboti od februarja 2017 do februarja 2018 so prostovoljci ustanovili naslednje skupine starih ljudi za samopomoč: 

  • V okviru Društva upokojencev Murska Sobota, so tri prostovoljke in en prostovoljec ustanovili dve skupini starih ljudi za samopomoč z imenoma; Upokojeni optimisti in Bisernice. Skupini se srečujeta v prostorih Društva upokojencev Murska Sobota. Kontaktna oseba za program je gospa  Erika Hriberšek. 
  • V okviru Centra za socialno delo Murska Sobota so štiri prostovoljke ustanovile dve skupini starih ljudi za samopomoč, ki se tudi srečujeta v prostorih Centra. Kontaktna oseba za program je gospa Barbara Zadravec.
  •  Iz Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov so usposabljanje zaključile štiri prostovoljke. Dve voditeljici sta ustanovili skupino v Murski Soboti, ena vodi skupino v Beltincih, ena prostovoljka pa se je priključila že delujoči skupini v Beltincih. Kontaktna oseba za program je gospa Emilija Kavaš.
  • Tri prostovoljke so sodelovale v procesu usposabljanja in Doma Janka Škrabana Beltinci, kjer je ena voditeljica ustanovila še ene skupino, dve voditeljici pa sta se priključili že delujočima domskima skupinama. Kontaktna oseba za program je gospa Klavdija Zver.
  • Iz Centra za socialno delo Lendava so se nam pridružile tri prostovoljke in en prostovoljec. Ustanovili so dve novi skupini za samopomoč, ki se srečujeta v Lendavi. Kontaktna oseba za program je gospa Karolina Šajt.

 objavljen članek v Večeru

Utrinki prostovoljcev iz zaključnih nalog

 

Podporniki