Na povabilo Varuha človekovih pravic na srečanje NVO in Varuha smo se odzvali tudi mi

30.01.2018 |

Novice zveze

most proti gozduNa povabilo Varuha človekovih pravic  na srečanje NVO in Varuha smo se odzvali tudi mi. Poleg kompletne ekipe Urada varuha smo bili prisotni ZDSGS, RKS, DESUS, Društvo Spominčica, Društvo upokojenih malih podjetnikov in obrtnikov, Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije.

Dotaknili smo se tem, ki zadevajo starejše in so vsebovane v Strategiji dolgožive družbe. 

Aktivnost, kreativnost, zdravje, solidarnost, enakost pri staranju in medgeneracijsko sodelovanje so izzivi, ki čakajo vse nas, ki delamo s starejšimi za starejše.

Znova ugotavljam, da smo v Zvezi resnično pionirji in inovatorji na področju skrbi za starejše. Če pogledamo priporočila OECD:

  • Vseživljenjski pristop za soočanje s problemi
  • Preprečevanje neenakosti v zgodnjem otroštvu
  • Vseživljenjsko učenje
  • Učenje digitalnih tehnologij
  • Zdravstvene storitve in priporočila za bolj zdravo življenje
  • Pokojninska politika
  • Neformalne oblike dela
  • Dostopnejša dolgotrajna oskrba
  • Zagotavljanje nematerialnih potreb starejših,

lahko z gotovostjo trdimo, da smo na veliko področjih že veliko naredili in bomo to delali še naprej.

Še najbolj se to vidi iz prispevka naše strokovne službe, ki sem ga predstavila na srečanju. priloga

Resnično sem ponosna na našo strokovno službo in prostovoljce.

Lep pozdrav,

Zorica Škorc, Predsednica ZDSGS

povezava na spletno stran: Varuh človekovih pravic RS

Podporniki