Medgeneracijski tabor 2017 - interni razpis ZDSGS

28.03.2017 |

Novice zveze

Tudi letos bo Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije sofinancirala izvedbo programa »Medgeneracijski tabor« v lokalnih okoljih in sicer tako večdnevno kot enodnevno medgeneracijsko druženje, z enako metodologijo in cilji.KONCEPT IN METODOLOGIJA MT.doc

Rok za prijave je 30. april 2017.

Obrazložitev:

Medgeneracijski tabor je program, kamor se vključujejo uporabniki, ki so med letom kontinuirano vključeni v program Skupine starih ljudi za samopomoč in pomeni posebno oblika sobivanja in sožitja. Gre za praviloma 4 do 6 - dnevno druženje predstavnikov vseh treh generacij, ki je usmerjeno v različne aktivnosti s pomočjo skupinskih, skupnostnih in individualnih metod dela.

1. Kdo se lahko prijavi?

  • Društva, ki izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč in so redni člani Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

 2. Način sofinanciranja:

  • V enkratnem znesku z nakazilom na TRR po izvedbi programa in na podlagi prejetega poročila o izvedbi s prilogami, 30 dni po izvedbi in najkasneje do 31.12.2017;
  • pri posameznem članu ZDSGS se sofinancira 1 izvedbo medgeneracijskega enodnevnega srečanja;

3. Kriteriji za izbor:

  • program je izpeljan v skladu s sprejetim konceptom in metodologijo izvajanja Medgeneracijskih taborov  v ZDSGS;
  • program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in reference vodij tabora)
  • izvajalec programa izvede evalvacijo programa s pomočjo vprašalnika (priloga poročila);
  • program je izveden v Sloveniji. 

Obrazci za prijavo:

prijavnica - Medgeneracijski tabor 2017

prijavnica - 1-dnevno medgeneracijsko srečanje 2017


poročilo - Medgeneracijski tabor 2017

vprašalnik za udeležence - Medgeneracijski tabor 2017

poročilo - 1-dnevno medgeneracijsko srečanje 2017

vprašalnik za udeležence - 1-dnevno medgeneracijsko srečanje 2017

Dodatne informacije lahko dobite na sedežu ZDSGS v Mariboru, Partizanska cesta 12, tel.: 02/ 234 75 70, E-naslov: zveza@skupine.si ali na obeh poslovnih enotah: Domžale, tel.: 01/729 55 80 in  Ajdovščina, tel.: 05/366 47 40. 

Uspešno delo in lep pozdrav.

Martina Slokar, l.r.

 

Podporniki