Starost, staranja ter spremembe v starosti – inkotinenca

12.09.2016 |

Novice zveze

Za kakovostno življenje v starosti je pomembno, da ozavestimo pomen kakovostnega življenja v starosti, kakovostnega staranja kot tudi pomen aktivnega življenja v starosti, z željo živeti čim bolj dolgo telesno in duševno zdrav, v domačem okolju.

Znano je dejstvo, da ima inkontinenca telesne in psihične posledice ter predstavlja bolezensko stanje, s katerim se še posebej soočajo starejši ljudje. S socialnega vidika je inkontinenca lahko problem osamitve in pogosto predstavlja izločitve bolnika iz družabnega življenja bližnje in širše okolice.

škofja loka - inkotinenca 2016VABILO

na predavanje s svetovanjem

STAROST, STARANJE TER SPREMEMBE V STAROSTI – INKONTINENCA,

ki ga organizira Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije v sodelovanju z Občino Škofja Loka in bo potekalo v četrtek 6. 10. 2016 s pričetkom ob 15:30 uri v Škofji Loki, Kidričeva c. 1, RKS OZ Škofja Loka.

Vsebina:

  • starost, staranje in spremembe v starosti;
  • INKONTINENCA – ena izmed ključnih starostnih sprememb;
  • svetovanje preventiva/kurativa na področju INKONTINENCE.

Izvajalke:

  • strokovni delavki ZDSGS: Petra Cerinšek, univ. dipl. soc. del, univ.dipl. ekon. in Tatjana Prašnikar, univ. dipl. soc. del. ter posebna gostja:
  • mag. Mateja Kržin, mag. znanosti, alternativne medicine, zdravstva, managment; zaposlena na področju zdravstva, kot strokovnjakinja za področje inkontinence-preventive in kurative.

Vabilo Škofja Loka 2016 starost in staranje inkotinenca.pdf

Prosimo za vaše prijave do 4. 10. 2016 na naslov

Glede na prijavljeno število udeležencev se bo pripravil tudi predstavitveni material s področja INKONTINENCE.

Prijazno vabljeni!

Podporniki