Usposabljanje za nove prostovoljce – voditelje skupin starejših ljudi za samopomoč v Ljubljani

28.07.2015 |

Novice zveze

01-skupinska-avtor fotografije Majda HrovatObveščamo vas, da Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije v sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje 23. 9. 2015 organizira pričetek 120-urnega  Usposabljanja in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starejših ljudi za samopomoč, ki bo potekalo v Ljubljani.

MD Tromostovje je član ZDSGS in temelji na organiziranem prostovoljskem delu. V svojih vrstah ima kreativne ljudi, ki so entuziasti in želijo s svojimi dejavnostmi soprispevati k boljši družbi za vse generacije.

promocija drustva-letakV MD Tromostovje tako Iščejo nove prostovoljce, ki bi želeli postati voditelji skupin starih ljudi za samopomoč. Predhodna formalna izobrazba ni pomembna; pomembno je, da se radi družite s starejšimi ljudmi, ste pripravljeni delati v skupini, se za delo ustrezno usposobiti in del svojega časa tako nameniti prostovoljstvu.

Vabljeni tudi vsi, ki ste iz okolice Ljubljane, Osrednje Slovenije ali Gorenjske in bi želeli sodelovati v skupinah starejših ljudi za samopomoč.


Namen enoletnega usposabljanja je širiti in ohranjati delovanje skupin starih ljudi za samopomoč. Skupine ob podpori strokovnih delavcev ustanovijo voditelji (praviloma voditeljski par) po vaseh in mestih. Skupine se srečujejo na lokacijah, ki so čim bolj blizu in dostopne starejšim ljudem. Temeljna dejavnost v skupinah je pogovor.

ZDSGS izvaja program Usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev za vodenje skupin, v katerem sodelujejo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva. Program je verificiran pri SZS s 4 točkami in obsega 14 izobraževalnih srečanj, ki potekajo enkrat mesečno (julija in avgusta so »počitnice«) po 3 pedagoške ure. V procesu usposabljanja udeleženci pridobijo teoretična in praktična znanja potrebna za vodenje skupine. Poleg skupinskega dela na srečanjih izobraževanja, je del izobraževanja namenjen individualnemu delu skozi različne vaje in naloge. Pomemben poudarek je namenjen sami pripravi in ustanovitvi skupine, kar je tudi eden od glavnih ciljev usposabljanja. Po končanem usposabljanju se voditelji vključijo v intervizijsko skupino, kjer jim je zagotovljena strokovna podpora.


Usposabljanje je za prostovoljce brezplačno. Od prostovoljca, ki se vključi v usposabljanje se pričakuje, da bo skupaj z voditeljskim parom tekom usposabljanja ustanovil skupino in jo vodil vsaj 2 leti.
________________________________________


Prijave kandidatov za usposabljanje zbiramo do 15. septembra 2015 na e-naslov ali na naslov ZDSGS, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale.        

PRIJAVNICA

Kontakt za dodatne informacije:

  • Tatjana Prašnikar (ZDSGS, vodja usposabljanja), mobi: 041 287 851, E-naslov:
  • Danijela Gutić (strokovni vodja v MD Tromostovje), mobi: 031 845 672, E-naslov:
  • Janja Žlogar Piano (predsednica MD Tromostovje), mobi: 040 613 850


Živimo v času, ko sta sodobna tehnologija ter odtujenost ljudi v družinah, prijateljskih okoljih in delovnih skupinah dosegli visoko raven. Star človek tako kot posameznik v srednjih letih in mladosti odkriva smisel svojega obstoja, z uresničevanjem smiselnih nalog. Prostovoljno delo je eden od možnih načinov spreminjanje družbe in ustvarjanje prijaznih medsebojnih odnosov.  Komuniciranjem s sočlovekom  v skupini  zadovoljuje potrebo po pristnem medčloveškem odnosu, po sprejemanju starosti in  sprejemanje tega obdobja kot smiselnega ter potrebe po povezanosti več generacij.


Vabljeni, da se nam pridružite!

Tatjana Prašnikar, organizatorka regionalnh mrež

Podporniki