Sofinanciranje Medgeneracijskega tabora 2014 - interni razpis

26.05.2014 |

Novice zveze

Medgeneracijski tabor je program, kamor se vključujejo uporabniki, ki so med letom kontinuirano vključeni v program Skupine starih ljudi za samopomoč in pomeni posebno oblika sobivanja in sožitja. Gre za praviloma 4 do 6 - dnevno druženje predstavnikov vseh treh generacij, ki je usmerjeno v različne aktivnosti s pomočjo skupinskih, skupnostnih in individualnih metod dela. 

V letu 2014 se bo v okviru internega razpisa sofinanciralo tudi enodnevna druženja z enako metodologijo in cilji. Željo po podpori te oblike druženja je izrazilo nekaj rednih članov Zveze.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico posredujte po elektronski pošti na naslov: zveza@skupine.si ali po navadni pošti na naslov: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor.

Rok za prijave je 16. 06. 2014.

Kdo se lahko prijavi?

  • Društva, ki izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč in so redni člani Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Način sofinanciranja:

  • V enkratnem znesku na TRR, po izvedbi programa in na podlagi poročila o izvedbi s prilogami (30 dni po izvedbi).

Kriteriji za izbor:

  • Program je izpeljan v skladu s sprejetim konceptom in metodologijo izvajanja Medgeneracijskih taborov v Zvezi.  koncept MT
  • Program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in reference vodij tabora); izvajalec programa izvede evalvacijo tabora s pomočjo vprašalnika - glej prilogo poročila).

Obrazci za prijavo in poročilo s prilogami:

Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Zveze v Mariboru, Partizanska cesta 12, tel. 02/ 234 75 70, e-naslov: zveza@skupine.si in na obeh poslovnih enotah: Domžale, tel.: 01/ 729 55 80 in Ajdovščina, tel.: 05/ 366 47 40.

Uspešno delo in lep pozdrav,

Martina Slokar, l.r.

 

 

Podporniki