Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za socialno ogrožene - Združenje solidarnost

21.05.2014 |

Novice drugih organizacij

Obveščamo vas o nedavno ustanovljeni neprofitni organizaciji Združenje Solidarnost, v okviru katere socialno ogroženim osebam nudijo brezplačno pravno pomoč in svetovanje.  

Skupina svetovalcev združenja je sestavljena tako iz diplomiranih pravnikov kot tudi študentov prava.  

Povpraševalcem po njihovih storitvah nudijo: s pravnega vidika odgovore na konkretno zastavljena vprašanja; izdelavo krajših načelnih pravnih mnenj; tolmačenje pravnih in nepravnih aktov v nestrokovni jezik; zastopanje pred upravnimi organi, delodajalci, ipd. (po potrebi in po predhodnem dogovoru) in druge storitve, ki so v skladu z namenom in ciljem, zaradi katerih je združenje ustanovljeno.  

V kolikor se na vas obrne oseba, ki živi v težkih socialnih razmerah in potrebuje pravno pomoč ali svetovanje, lahko to osebo napotite na njihovo organizacijo - najbolje kar na njihovo spletno stran www.zdruzenje-solidarnost.si, kjer so na zelo enostaven način dostopne vse potrebne informacije.  

Na vas se obračajo še z naslednjo prošnjo. V kolikor imate svojo spletno stran, facebook profil, ipd., bi vam bili zelo hvaležni, če bi na teh straneh objavili obvestilo o obstoju njihove organizacije (seveda ob predpostavki, da je takšna objava na dotični strani primerna). Z objavo bi marsikomu, ki še ne ve za njih in bi sicer lahko koristil njihove brezplačne storitve, omogočili dostop do njihove organizacije.  

Zdruzenje solidarnost - logotipV imenu Združenja Solidarnost

Peter Vida, predsednik Združenja Solidarnost

e-naslov: info@zdruzenje-solidarnost.si  

Vabljeni, da obiščete www.zdruzenje-solidarnost.si    

Podporniki