Sodelovanje Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

24.09.2013 |

Novice zveze

Sodelovanje Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje:

 

torek, 1. oktober 2013, od 12.20 do 14.20, dvorana M, prvo preddverje Cankarjevega doma

OKROGLA MIZA:  PRIPRAVA LJUDI NA STAROST V PODJETJU

VODI: Justi Arnuš

PRIPRAVLJA: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat upokojencev

Priprava na upokojitev je zelo pomembna in dandanes splošno priznana potreba. Zanjo že skrbijo nekatera podjetja, nekaj prostovoljnih organizacij in centri za izobraževanje odraslih, vendar bi lahko na tem področju naredili veliko več. Značilnost naše družbe je, da odriva vse neprijetne stvari življenja na obrobje – tako tudi starost in vse, kar je z njo povezano. Posledice tega so raznovrstne, ključna pa je stiska na prehodu iz zrele dobe v starost in v doživljanju same starosti. Kljub temu  v naši družbi obstajajo potenciali za preventivo in kurativno delo na tem področju, potrebna pa bi bila večja povezanost akterjev ter večja pomoč in podpora družbe. O tem, kdo in na kakšen način bi lahko pospešili ustrezne aktivnosti na področju priprave na starost, bodo spregovorili udeleženci okrogle mize, predstavniki delodajalskih organizacij, sindikatov in Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije (Majda Hrovat).


 

F3ZO - skupinasreda, 2. oktober 2013, od 14.50 do 15.50, dvorana M2 Cankarjevega doma

OKROGLA MIZA: AKTIVNO ŽIVLJENJE V STAROSTI

VODI: Danijela Zimšek Kralj, univ.dipl.soc.del.

PRIPRAVLJA: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

 

Letošnji 13. F3ŽO, ki se odvija v času od 1. do 3. oktobra 2013, v Cankarjevem domu v Ljubljani temelji na programskih izhodiščih nacionalne strategije skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. V okviru festivala Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije predstavlja program v katerem se tedensko, s pomočjo pogovora, prepletejo vezi več tisočih starih ljudi, srednje in mlajše generacije ter skozi omenjeno krepi medgeneracijsko povezovanje in solidarnost.  

 Podrobnejše informacije o dogodku so na voljo na spletni povezavi: http://www.f3zo.si/program/izobrazevalni-program-2013/dvorane-m/2-oktober-2013/  

Vabimo vas, da se nam pridružite!  

Podporniki