SKUPŠČINA ZVEZE

30.03.2012 |

Novice zveze

predsednica in delovno predsedstvo Dne 29. 3. 2012 je v Domžalah potekala letna redna skupščina Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Zaradi obsežnega dnevnega reda je seja potekala od 14. do 19. ure.

Vse prisotne je pozdravila predsednica Zveze, ga. Branka Knific, nato pa je vodenje seje prevzelo delovno predsedstvo v sestavi Jelke Humar (predsednice), Klavdije Žnidar in Jožeta Kukmana (člana delovnega predsedstva).

Predsednica Zveze, ga. Branka Knific je podala svoj napovedan odstop. Mandat predsednice je nastopila 30. 3. 2010 in je tako za obdobje treh let opravljanja predsedniškega dela podala poročilo o delu Zveze. Poudarila je, da še naprej ostaja aktivna sodelavka v Zvezi.
Po njeni razrešitvi sta se predstavili kandidatki za novo predsednico Zveze, ga. Majda Knehtl, članica Medgeneracijskega društva Jesenski cvet iz Domžal in ga. mag. Irena Pražnikar, članica Društva za razvoj civilnih iniciativ Most iz Žalca.
čestitke predsednicinagovor novo izvoljene predsednice, ga. mag. Irene Pražnikar Sledile so tajne volitve in tako je bila za novo predsednico Zveze izvoljena ga. mag. Irena Pražnikar. Sledile so čestitke novi predsednici in zahvale ge. Branki Knific za opravljeno delo v funkciji predsednice.

zahvala delovni predsednici Eden od pomembnih sklepov Zveze je bil tudi ta, da se uvede postopek za spremembo Statuta Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Vse redne člane Zveze se pozove, da podajo predloge za spremembo Statuta ZDSGS do 30. 4. 2012.

T.P.

Podporniki