Povabilo k prijavi za mesto glavnega urednika revije Prepletanja

18.11.2011 |

Novice zveze

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije in Uredniški odbor revije Prepletanja Vas vabi, da se prijavite za mesto odgovornega urednika revije Prepletanja.

Odgovorni urednik opravlja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju posamezne številke revije, odgovarja za uresničevanje programske zasnove revije ter vodi in koordinira delo vseh sodelavcev.

Pogoji, ki jih mora odgovorni urednik izpolnjevati:
  • je član rednega ali pridruženega člana Zveze društev;
  • pozna vsebino dela, s katero se ukvarja Zveza društev;
  • izpolnjuje pogoje v skladu z 19. členom Zakona o medijih (aktivno znanje slovenskega jezika, poslovna sposobnost, ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja);
  • ima smisel za medijsko dejavnost.


celotna vsebina povabila s pogoji in kriteriji ter načinom prijave

Rok za prijavo je 12. 12. 2011.

Podporniki