Ogled fotogalerije iz Šmarjetne gore; Sprejet osnutek Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izvajanju organiziranega prostovoljskega dela

25.07.2011 |

Novice zveze

450 prostovoljk in prostovoljcev iz cele Slovenije
  • Vabljeni k ogledu foto utrinkov in 2. Vseslovenskega srečanja prostovoljcev, ki je potekalo 26. maja 2011 na Šmarjetni gori nad Kranjem. fotogalerija

  • Zveza društev je na seji strokovnega sveta in izvršnega odbora dne 17. 5. 2011 sprejela osnutek Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izvajanju organiziranega prostovoljskega dela, ki je sestavni del Pravilnika o izvajanju programa Skupine starih ljudi za samopomoč in je usklajen z Zakonom o prostovoljstvu.
Dogovor
  • Drugi dogovor, izhajajoč iz 9. člena Zakona o prostovoljstvu, ki ga bo Zveza sklepala s pridruženimi člani (socialnimi zavodi), pa je še v pripravi.

Podporniki