Krepitev prostovoljstva med zaposlenimi v gospodarstvu

15.04.2011 |

Novice zveze

V evropskem letu prostovoljstva 2011 izvaja Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije pilotski projekt z naslovom »Komunikacijska platforma za mreženje med NVO in gospodarstvom kot strategija za večjo vključenost zaposlenih v prostovoljske aktivnosti«.
Projekt je namenjen krepitvi družbene odgovornosti organizacij in skupini zaposlenih, ki se v procesu odhoda v upokojitev pripravljajo na aktivno življenje v tretjem obdobju življenja.

Projekt ozavešča ljudi o pomenu prostovoljstva kot možni obliki aktivnega preživljanja prostega časa.

Projekt je pripravila Zveza. Izvaja se po principih dela programa Skupine starih ljudi za samopomoč, ob podpori lokalnih društev MDS Drava in MD Jesenski cvet.

Člani skupin so zaposleni v podjetjih v gospodarskem sektorju. Skozi 8 srečanj v pogovornih skupinah jih bosta popeljala usposobljena voditelja iz lokalnih društev in Zveze.

Podjetja, ki so in bodo vključena v omenjen projekt, delujejo kot družbeno odgovorna podjetja, v skrbi do svojih zaposlenih kot tudi širše.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo. logotip Ministrstva za javno upravo
logo - evr.leto prostovoljstva 2011

Podporniki