Redna skupščina Zveze društev bo v petek, 12. 6. 2009 ob 13. uri v Domžalah na Ljubljanski cesti 58 v veliki dvorani.

25.05.2009 |

Novice zveze

Popravek: na vabilu, ki ste ga prejeli redni člani Zveze društev je prišlo do neljube napake pri dnevu. Skupščina Zveze društev bo potekala v PETEK, 12. 6. 2009 ob 13. uri.
Minilo je 4 leta, od kar je bila ustanovljena Zveza društev. Danes je v Zvezo društev vključenih 18 medgeneracijskih društev.

Predlagan dnevni red seje skupščine:

1. Pozdrav predsednice Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
- delovnega predsedstva,
- volilne komisije,
- dveh overovateljev zapisnika in
- zapisnikarja.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine
4. Poročilo volilne komisije za izvedbo kandidacijskega postopka o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe Zveze društev
5. Kandidatka za predsednico Zveze društev Majda Ivanov predstavi razvojno vizijo in temeljne programske usmeritve za delovanje Zveze
6. Volitve: predsednika Zveze društev, člane Izvršnega odbora, člane Strokovnega sveta , redne in nadomestne člane nadzornega odbora, redne in nadomestne člane častnega razsodišča
7. Predstavitev rezultatov izvedene evalvacije programa SSLS
8. Razglasitev rezultatov volitev
9. Sprejem pridruženih članov v Zvezo
10. Pobude in predlogi članov skupščine

Predsednica ZDSGS
Danica Matjanec

Podporniki