novice Zveze

12.03.2009 |

Novice zveze

REGIJSKA SREČANJA - organizatorji lokalnih mrež in kontaktne osebe ter predsedniki in blagajniki lokalnih društev ste vabljeni na regijska srečanja, ki bodo na lokacijah poslovnih enot Zveze društev:
  • Maribor, torek 17. 3. 2009 ob 16. uri za Prekmurje, Koroško, Podravsko in Štajersko in Savinjsko regijo vabilo
  • Domžale, četrtek 26. 3. 2009 ob 14.30 za JV Slovenijo, Gorenjsko, Osrednjo Slovenijo in Spodnje - posavsko regijo
  • Ajdovščina, četrtek 2. 4. 2009 za Goriško, Notranjsko - kraško in Obalno - kraško regijo.


Interni razpis za sofinanciranje MEDGENERACIJSKEGA TABORA 2009razpisna dokumentacija in obrazci

KOTIČEK ZA VODITELJE – na spletni strani imate objavljene mesečne obrazce o opravljanju prostovoljskega dela in o vključenosti članov ter osebno izkaznico skupine. kotiček za voditelje

NOVOSTI S SKUPŠČINE ZVEZE Z DNE 26. 2. 2009:-
  • v Zvezo društev je bilo sprejetih 29 pridruženih članov Zveze (ustanove in društva)
  • bila je sprejeta letna članarina za pravne osebe Zveze društev – redne in pridružene člane
  • 2. junija 2009 bo naslednja skupščina Zveze društev, kjer bodo potekale volitve v organe za predsednika, člane izvršnega odbora, strokovnega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Prosimo, da medgeneracijska društva (redni člani) svoje predloge kandidatov oddate do 14. maj 2009.


EVALVACIJA - Od naključno izbranih 100. skupin hvala vsem članom, ki ste izpolnili vprašalnike in vsem, ki ste pomagali pri izvedbi le-teh. Veseli smo sodelovanja študentk Katje, Silve in Petre s Fakultete za socialno delo, ki so ob sodelovanju s strokovno službo Zveze društev in Liljano Rihter – mentorico FSD, že pridno vnesle vse odgovore vrnjenih vprašalnikov v računalniške tabele in sedaj je na vrsti obdelava teh podatkov in rezultati evalvacije.

Naj prostovoljka/ Naj prostovoljec/ Naj prostovoljski projekt - Mladinski svet Slovenije letos sedmič zapored razpisuje natečaj za Naj prostovoljko/ Naj prostovoljca/ Naj prostovoljski projekt minulega leta. Več o tem najdete na spletni strani MSSPodporniki