POZOR! 5 mio. evrov nerazporejenih sredstev iz naslova dohodnine ...

21.11.2008 |

Novice zveze

Država Republike Slovenije ima še preko 5 mio. evrov nerazporejenih sredstev, katere lahko davčni zavezanci namenite kot donacijo društvom, ki delujemo v javnem interesu. Prosimo ne spreglejte te e-pošte, obiščite našo uvodno stran na spletu in prispevajte svoj delež k ohranjanju in širjenju programov za kvalitetnejše življenje starih ljudi. Več o tem na uvodni_strani

Hvala za sodelovanje.

Podporniki