imenovan član v svet FIHO

03.04.2008 |

Novice zveze

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij je bilo imenovanih 9 članov v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, med njimi tudi mag. TONE KLADNIK, ki je bil predlagan s strani Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije in njenih članov: MDS Drava (Maribor), MD Lučka (Ravne na Koroškem), MD Jesenski cvet (Domžale), MDS Savinja (Celje) in MD Oljka (Polzela).

Državni zbor Republike Slovenije je na seji z dne 27. 3. 2008 sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Svet Fundacije za financiranje invaidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov. Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, osemindvajset članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog različnih organizacij.


Hvala vsem, ki ste podprli kandidata mag. Toneta Kladnik, njemu pa želimo uspešno delo.

Podporniki