Humanitarna akcija za pomoč članom skupine ob katastrofalnih poplavah

26.09.2007 |

Novice zveze

Na Usposabljanju in izobraževanju za organizatorje regionalnih in lokalnih mrež, dne 21.09.2007 v Domžalah, smo se dogovorili, da pridobimo informacije o članih skupin starih ljudi za samopomoč, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, z namenom, da jim v težki situaciji pomagamo.
Povezala sem se z voditeljico, ki vodi skupino Zimzelen v Železnikih in se dogovorila, da obišče članice skupine z namenom, da ugotovi njihovo situacijo in se z njimi pogovori glede pomoči, ki bi jo potrebovale.
Voditeljica se je dne, 25.09.2007 osebno oglasila v Domžalah in mi posredovala naslednje informacije :
Najprej je povedala, da sta obe voditeljici vsem članicam skupin povedali, da sta jih obiskali v imenu Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, kamor je vključena skupina Zimzelen in v njunem imenu kot voditeljici skupine. Obiska so bile vse zelo vesele.

Šest članic skupin je imelo do dva metra vode v stanovanju. Nekatere so tudi bivale v teh prostorih in jim je uničilo pohištvo.

V računovodstvu Zveze društev smo dobili informacijo, da nam glede na davčno zakonodajo predlagajo zbiranje finančnih sredstev osebno, saj bodo le na ta način vsa zbrana sredstva dobili v celoti člani skupin.

Predlagamo, da organizatorji lokalnih mrež in kontaktne osebe v posameznih okoljih prevzamete nalogo zbiranja prispevkov in o zbranih prispevkih obvestite Zvezo društev najkasneje do 20.10.2007. Do tega datuma bomo poskrbeli na Zvezi za prevoz in osebno vročitev zbrane pomoči članom skupine. Po 20.10.2007 pa boste morali za vročitev pomoči poskrbeti sami.
Prosimo vas, da eventuelna vprašanja v zvezi s humanitarno akcijo naslovite na elektronski naslov zveza@skupine.si ali pokličite na telefon: 02 234 75 70 (sedež: Maribor), 05 366 47 40 (PE Ajdovščina) ali 01 729 55 80 (PE Domžale) vsi, ki bi želeli pomagati članicam skupine Zimzelen iz Železnikov.

Koordinatorka nacionalne mreže SSLS:
Majda Hrovat, univ.dipl.soc.del.- višja svet.

Podporniki